Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm tính giá thành

Được đăng lên bởi huongnt041
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số điều lưu ý khi bạn sử dụng file này
Bạn có thể định nghĩa tối đa 62 chủng loại vật tư được sử dụng cho cùng một sản phẩm
Tại wsCosting bạn chú ý, khi bạn thêm vào chủng loại sản phẩm thì bạn sẽ thêm dòng vào trên dòng tôi tô màu
Tại wsRawMaterials mỗi khi các bạn thêm vào chủng loại vật tư bạn phải cập nhật lại bảng vật tư này.
Bạn chỉ việc nhập mã vật tư vào các cột được tô màu xanh bằng việc Click chuột phải bạn sẽ thấy một form hiện ra
Bạn chỉ việc gõ vài ký tự đầu, bạn sẽ thấy danh sách bên dưới sẽ đưa đến mã vật tư gần tương tự.

Chú ý rằng mã sản phẩm và mã vật tư tôi cho tối đa là 15 ký tự.
Mô tả của mã sản phẩm, mã vật tư chỉ tối đa là 100 ký tự.
Khi hiện Form

Khi bạn chọn In Giấy thì danh sách các vật tư sẽ được đưa ra NotePad để bạn có thể in.
Chú ý bạn phải Format lại và dùng Font Courier thì định dạng mới đều và đẹp
Chú ý ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến số lượng mà thôi. Nếu mã sản phẩm không có trong bảng, bạn sẽ nhận đư
vì tôi chưa bẫy lỗi ở đây! Bạn phải chắc chắn rằng mã vật tư phải có trong bảng (Đó là lý do tại sao tôi dùng bảng
Để xuất ra có giá thì các bạn sẽ chọn nút lệnh Xuất

ên dòng tôi tô màu nâu đỏ

thấy một form hiện ra

ong bảng, bạn sẽ nhận được
do tại sao tôi dùng bảng chọn ở đây

RAW MATERIALS USED
***********************************************************
Item code
D07TTK19515520 
Description
Loạ i sả n phẩ m 2, 195x155x20                                        
Unit
Pc        
ADTA­2W25WHTE  
Roll      
1.2    13,800.00     16,560.00 
FELT­20009306  
Pc        
2    40,903.45     81,806.90 
   98,366.90 

PRODUCTS COSTING SHEET

Products' Code

Descriptions

Unit

D01TMM20016025 Loại sản phẩm 1, 200x160x25
Pc
D07TTK19515520 Loại sản phẩm 2, 195x155x20
Pc

Các bạn sẽ insert dòng vào trên dòng này

Item code

Unit Used

ADTA-2W25WHTE
ADTA-2W25WHTE

Roll
Roll

0.5
1.2

Item code

Unit Used

FELT-20016006
FELT-20009306

Pc
Pc

Item code
2
2

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item code

Unit Used

Item cod...
Một số điều lưu ý khi bạn sử dụng file này
Bạn chỉ việc nhập mã vật tư vào các cột được tô màu xanh bằng việc Click chuột phải bạn sẽ thấy một form hiện ra
Bạn chỉ việc gõ vài ký tự đầu, bạn sẽ thấy danh sách bên dưới sẽ đưa đến mã vật tư gần tương tự.
Khi hiện Form
Bạn có thể định nghĩa tối đa 62 chủng loại vật tư được sử dụng cho cùng một sản phẩm
Tại wsCosting bạn chú ý, khi bạn thêm vào chủng loại sản phẩm thì bạn sẽ thêm dòng vào trên dòng tôi tô màu
Tại wsRawMaterials mỗi khi các bạn thêm vào chủng loại vật tư bạn phải cập nhật lại bảng vật tư này.
Chú ý rằng mã sản phẩmmã vật tư tôi cho tối đa là 15 ký tự.
Mô tả của mã sản phẩm, mã vật tư chỉ tối đa là 100 ký tự.
Phần mềm tính giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm tính giá thành - Người đăng: huongnt041
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phần mềm tính giá thành 9 10 693