Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO QUY TRÌNH XỬ LÝ LƯU TRỮ VÀ KẾT XUẤT THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CTY TNHH THIÊN NAM

Được đăng lên bởi Tran Linh Phuong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DANH SÁCH NHÓM
NGUYỄN THỊ HỒNG HƯNG
NGUYỄN LÊ THÙY TRANG
NGUYỄN THỊ THANH NHÃ
PHẠM HUỲNH KIM NGÂN
ĐỒNG THỊ PHƯƠNG
HỒ THỊ DIỆU
NGUYỄN THỊ HẰNG NI
LÊ THỊ LAN ĐÀI
NGUYỄN VIỆT LINH

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………………………………..
PHẦN 2: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO QUY TRÌNH XỬ LÝ LƯU TRỮ VÀ
KẾT XUẤT THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CTY TNHH
THIÊN NAM………………………………………………………………………….
2.1 giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thiên Nam……………………………….
2.2 phân tích DL đầu vào,quy trình xử lý lưu trữ và kết xuất thông tin đầu ra của chu
trình chi phí tại công ty……………………………………………………………….
2.2.1 hoạt động và dòng dữ liệu trong chu trình chi phí……………………………..
2.2.2 quy trình xử lý,lưu trữ dữ liệu………………………………………………….
2.2.3 báo cáo của chu trình chi phí ………………………………………………….
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ………………………………………………………………..

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là một yếu tố rất quan trọng và
không thể thiếu trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp …. Với những ưu điểm và
lợi thế mà công nghệ thông tin mang lại như: quản lý thông tin doanh nghiệp, tiết kiệm
chi phí cũng như tính hiệu quả và tính chính xác cao… Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đó
các sản về phần mềm tin học được thiết kế ra nhằm phù hợp với mỗi doanh nghiệp sao
cho hiệu quả nhất từ phần mềm quản lý hành chính, hồ sơ tài liệu, bán hàng,… đến các
phần mềm kế toán, quản trị.
Thực tế cho thấy, khi áp dụng các phần mềm tin học, hoạt động của doanh nghiệp ngày
càng nhẹ nhàng, chính xác và hiệu quả đem lại thành công lớn cho các doanh nghiệp. tuy
nhiên, để có một phần mềm phù hợp với công tác quản lý, phù hợp với hoạt động của
mỗi doanh nghiệp lại phụ thuộc rất nhiều vào quá trình xây dựng hệ thống thông tin
doanh nghiệp.
Quản lý chu trình chi phí là hoạt động không thể thiếu trong quá trình xây dựng hệ thống
thông tin doanh nghiệp, việc xây dựng đúng và chính xác chu trình chi phí sẽ giúp doanh
nghiệp đánh giá đúng tình hình và có chiến lược phát triển phù hợp.Chính vì vậy, nhóm
chúng em đã tìm hiểu về đề tài chu trình chi phí của công ty TNHH Thiên Nam.
Bài thảo luận của chúng em được chia làm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý thuyết
Phần 2: Phân tích dữ liệu đầu vào,quy trình xử lý lưu trữ và kết xuất thông tin đầu ra của
chu trình chi phí.
Phần 3: Đánh giá.

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Các khái niệm liên quan
 Chu trình chi phí hay còn gọi là chu trình chi tiêu là chu trình liên quan tới các

1.1.

hoạt động mua hàng và thanh toán với...
DANH SÁCH NHÓM
1. NGUYỄN THỊ HỒNG HƯNG
2. NGUYỄN LÊ THÙY TRANG
3. NGUYỄN THỊ THANH NHÃ
4. PHẠM HUỲNH KIM NGÂN
5. ĐỒNG THỊ PHƯƠNG
6. HỒ THỊ DIỆU
7. NGUYỄN THỊ HẰNG NI
8. LÊ THỊ LAN ĐÀI
9. NGUYỄN VIỆT LINH
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO QUY TRÌNH XỬ LÝ LƯU TRỮ VÀ KẾT XUẤT THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CTY TNHH THIÊN NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO QUY TRÌNH XỬ LÝ LƯU TRỮ VÀ KẾT XUẤT THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CTY TNHH THIÊN NAM - Người đăng: Tran Linh Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẦU VÀO QUY TRÌNH XỬ LÝ LƯU TRỮ VÀ KẾT XUẤT THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CTY TNHH THIÊN NAM 9 10 792