Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hinh cho vay ngắn hạn

Được đăng lên bởi Đời Có Gì Vui
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2474 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu.
Những năm gần đây kinh tế của Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày
càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, nhất là trong năm 2006,
nước ta đã gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới - WTO. Con thuyền kinh
tế Việt Nam đã ra biển lớn với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức
phía trước. Do đó yêu cầu đặt ra là phải làm thế nào để kinh tế nước nhà đủ
sức trụ vững và ngày một tiến xa hơn. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và
kinh tế nông thôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, bởi
nơi đây tập trung phần lớn dân cư nhưng còn tồn tại nhiều bất cập: sản xuất
rời rạc, thiếu kỹ thuật và còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên; thị
trường đầu ra cho nông sản không ổn định; chi phí đầu vào ngày một tăng…;
nhiều hộ nông dân không có đủ vốn để đầu tư sản xuất.
Từ lâu, ngân hàng được xem như một trung gian tài chính, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội thông qua việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Trong
thời gian qua các tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và
nông thôn đã có nhiều sự đóng góp cho sự phát triển của khu vực này. Với
mạng lưới kinh doanh lớn nhất hiện nay, hơn 2000 chi nhánh và phòng giao
dịch, hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn được đánh giá
là đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp tín dụng cho nông thôn. Hòa vào thành
tích chung của hệ thống là có sự đóng góp của chi nhánh NHN 0 & PTNT
huyện Vũng Liêm.
Với đặc thù sản xuất nông nghiệp, huyện Vũng Liêm trong những năm qua
dù chịu nhiều ảnh hưởng xấu của thời tiết, dịch bệnh… nhưng mức sống của
người dân vẫn không ngừng được nâng lên, bộ mặt của huyện nhà dần dần được
đổi mới…Để có được những thành quả này thì không thể không nhắc đến sự
đóng góp quan trọng của NHN0 & PTNT huyện Vũng Liêm trong vai trò là người
cung cấp vốn. Vì vậy, để giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đó
trước các thách thức mới của thời kỳ hội nhập thì NHN 0 & PTNT huyện Vũng
1

Liêm cần phải có những bước đi và chiến lược đúng đắn trong thời gian tới. Xuất
phát từ yêu cầu này em đã thực hiện đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn
hạn tại NHN0 & PTNT huyện Vũng Liêm” làm đề tài tốt nghiệp của mình.
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.
Cho vay ngắn hạn là hoạt động chủ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Vũng Liêm, do đó hiệu quả của hoạt động này sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Đồng thời nó cũng phản
ảnh một cách g...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu.
Những năm gần đây kinh tế của Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày
càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, nhất là trong năm 2006,
nước ta đã gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới - WTO. Con thuyền kinh
tế Việt Nam đã ra biển lớn với nhiều hội nhưng cũng không ít thách thức
phía trước. Do đó yêu cầu đặt ra phải làm thế o để kinh tế nước nhà đủ
sức trụ vững ngày một tiến xa hơn. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp
kinh tế nông thôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, bởi
nơi đây tập trung phần lớn dân nhưng còn tồn tại nhiều bất cập: sản xuất
rời rạc, thiếu kỹ thuật còn phụ thuộc nhiều o điều kiện tự nhiên; thị
trường đầu ra cho nông sản không ổn định; chi phí đầu vào ngày một tăng…;
nhiều hộ nông dân không có đủ vốn để đầu tư sản xuất.
Từ lâu, ngân hàng được xem n một trung gian tài chính, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội thông qua việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Trong
thời gian qua c tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
nông thôn đã nhiều sự đóng góp cho sự phát triển của khu vực này. Với
mạng lưới kinh doanh lớn nhất hiện nay, hơn 2000 chi nhánh phòng giao
dịch, hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn được đánh giá
là đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp tín dụng cho nông thôn. Hòa vào thành
tích chung của hệ thống sự đóng góp của chi nhánh NHN
0
& PTNT
huyện Vũng Liêm.
Với đặc thù sản xuất nông nghiệp, huyện Vũng Liêm trong những năm qua
chịu nhiều nh hưởng xấu của thời tiết, dịch bệnh… nhưng mức sống của
người dân vẫn không ngừng được nâng lên, bộ mặt của huyện nhà dần dần được
đổi mới…Để được những thành quả y thì không thể không nhắc đến sự
đóng góp quan trọng của NHN
0
& PTNT huyện Vũng Liêm trong vai trò là người
cung cấp vốn. vậy, để giữ vững phát huy hơn nữa những thành quả đó
trước các thách thức mới của thời kỳ hội nhập thì NHN
0
& PTNT huyện Vũng
1
Phân tích tình hinh cho vay ngắn hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hinh cho vay ngắn hạn - Người đăng: Đời Có Gì Vui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Phân tích tình hinh cho vay ngắn hạn 9 10 586