Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp sai phân giải gần đúng phương trình vi phân tuyến tính

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp sai phân giải gần đúng phương trình vi phân tuyến tính - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Phương pháp sai phân giải gần đúng phương trình vi phân tuyến tính 9 10 516