Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 2 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn 9 10 741