Ktl-icon-tai-lieu

quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi thusuong1502-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Thế kỷ XX chứng kiến sự ra đời của siêu thị - một phương thức bán hàng văn
minh, hiện đại. Đó là một sản phẩm của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá
trên thế giới. Tại Việt Nam, kinh doanh siêu thị đã xuất hiện và phát triển từ hơn
mười năm nay và đã dần làm thayđổi diện mạo ngành kinh doanh bán lẻ trong nước
theo hướng tiến bộ và góp phần giúp xã hội văn minh, hiện đại hơn khi hội nhập
vào nền kinh tế thếgiới.
Ngày11/1/2007, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới
WTO, sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh. Cơ
hội kèm theo những thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và các nhà phân
phối bán lẻ trong nước nói riêng sẽ ngày một nhiều thêm. Để có thể nâng cao khả
năng cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ khi Việt Nam thực hiện hội nhập kinh tế quốc
tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và phát triển theo mô hình chuỗi siêu thị là một
trong những phương cách mà Công ty Siêu thị Hà Nội hướng tới để nhằm đạt được
sự thành công. Chuỗi Hapro Mart với nhiệm vụ là nòng cốt tạo diện mạo mới cho
thương mại Thủ đô đang dần từng bước khẳng định mình trên thị trường và đến nay
là một trong những nhà phân phối hàng đầu Việt Nam. Ngày1/1/2009, Việt Nam sẽ
chính thức mở cửa thị trường bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình gia
nhập WTO. Khiđó, sự cạnh tranh trong lĩnh vực phân phối bán lẻ sẽ rất lớn và khốc
liệt đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước nói chung và Công ty Siêu thị Hà
Nội riêng. Các nhà phân phối, bán lẻ trong nước sẽ phải ý thức được điều đó để xây
dựng cho mình những chiến lược kinh doanh cụ thể có tính khả thi cao sao cho có
thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài.
Công ty Siêu thị Hà Nội đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và có
những biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh để có thể đứng vững và phát triển.
Trong một thời gian hoạt động, mô hình chuỗi siêu thị của Công ty cũng đã có
những thành tựu nhất định và còn cả những hạn chế vì đây là một hướng đi mới cả
về lý luận và thực tiễn nên Công ty vẫn còn có những lúng túng. Chính vì vậy mà
em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích chiến lược hoạt động của Công ty Siêu thị Hà
Nội”.

I. Giới thiệu chung về công ty siêu thị Hà Nội (Hapro Mark)
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty siêu thị Hà Nội được thành lập trân cơ sở tiền thân là cửa hàng Bách
hóa số 5 Nam Bộ, Cửa hàng Bách hóa số 5 Nam Bộ được thành lập vào tháng
7/1956 theo quyết định số 1229/QĐUB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và
là một cơ sở ki...
LỜI MỞ ĐẦU
Thế kỷ XX chứng kiến sự ra đời của siêu thị - một phương thức bán hàng văn
minh, hiện đại. Đó một sản phẩm của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá
trên thế giới. Tại Việt Nam, kinh doanh siêu thị đã xuất hiện phát triển từ hơn
mười năm nay và đã dần làm thayđổi diện mạo ngành kinh doanh bán lẻ trong nước
theo ng tiến bộ góp phần giúp hội văn minh, hiện đại hơn khi hội nhập
vào nền kinh tế thếgiới.
Ngày11/1/2007, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới
WTO, sẽ rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh.
hội kèm theo những thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và các nhà phân
phối bán lẻ trong nước nói riêng sẽ ngày một nhiều thêm. Để thể nâng cao khả
năng cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ khi Việt Nam thực hiện hội nhập kinh tế quốc
tế ngày càng sâu rộng, xây dựng phát triển theo mô hình chuỗi siêu th một
trong những phương cách Công ty Siêu thị Nội hướng tới để nhằm đạt được
sự thành công. Chuỗi Hapro Mart với nhiệm v nòng cốt tạo diện mạo mới cho
thương mại Thủ đô đang dần từng bước khẳng định mình trên thị trường và đến nay
một trong những nhà phân phối hàng đầu Việt Nam. Ngày1/1/2009, Việt Nam sẽ
chính thức mở cửa thị trường bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình gia
nhập WTO. Khiđó, sự cạnh tranh trong lĩnh vực phân phối bán lẻ sẽ rất lớn và khốc
liệt đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước nói chung Công ty Siêu thị
Nội riêng. Các nhà phân phối, bán lẻ trong nước sẽ phải ý thức được điều đó để xây
dựng cho mình những chiến lược kinh doanh cụ thể tính khả thi cao sao cho
thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài.
Công ty Siêu thị Nội đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ
những biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh để thể đứng vững phát triển.
Trong mt thời gian hoạt động, hình chuỗi su thị của Công ty cũng đã có
những thành tựu nhất định còn cả những hạn chế đây một hướng đi mới cả
về luận thực tiễn nên Công ty vẫn còn những lúng túng. Chính vậy
em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích chiến lược hoạt động của Công ty Siêu thị
Nội”.
quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị chiến lược - Người đăng: thusuong1502-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
quản trị chiến lược 9 10 553