Ktl-icon-tai-lieu

quản trị dự án đầu tư

Được đăng lên bởi minhtan250894
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đề cương
Page 1 of 94
CÂU HI TRẮC NGHIỆM: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ(NT)
-----------------------------------------------------------------
Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC
MỘT SỐ KHÁI NIỆMN BẢN
I. CÂU D
1) Môn học “Quản lý dự án đầu, có:
a) 04 chương
b) 05 chương
c) 06 chương
d) 07 chương
Đáp án c
2) Nội dung quản trongn hc “Quản lý dự án đầu tư”, gồm:
a) Quản lý thời gian thực hiện dự án
b) Quản lý chi phí thực hiện dự án
c) Quản lý vic btrí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
d) Tất cả các câu trên
Đáp án d
3) Mua bán c phiếu trên th trường chứng khoán là :
a) Đầu tư trực tiếp
b) Đầu tư gián tiếp
c) Cho vay
d) Tất cả các câu đều đúng
Đáp án b
4) Hoạt động đầu theo Luật đầu của Vit Nam - là hoạt động ca nhà đầu trong qtrình
đầu tư bao gồm các khâu:
a) Chuẩn bị đầu tư
b) Thực hiện đầu
c) Quản lý dự án đầu tư
d) Tất cả các câu trên
Đáp án d
5) Nhà đầu tư, có thể là:
a) Tổ chức trong nước
b) nhân là người Việt Nam
c) Tổ chức vànhân nước ngoài
d) Tất cả các đối tượng trên
Đáp án d
6) Mc đích của đầu kinh doanh phi mang lại lợi ích cho chủ đầu xã hội. Trường hợp lợi
ích của hai đối tượng này không không thống nhất với nhau, Nnước sẽ không dùng biện pháp nào
sau đây để kích thích đầu tư:
a) Giảm thuế
b) Tạo các ưu đãi trong vay vn
c) Min thu tiền điện, nước
d) Ưu đãi cho thuê mặt bằng
Đáp án c
7) Đầu tư kinh doanh kiếm lời là hoạt động:
a) Xã hi
b) Kinh tế
c) Môi trường
d) Tất cả các câu đều đúng
Đáp án b
8) Dự án đầu tư, nhằm:
quản trị dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị dự án đầu tư - Người đăng: minhtan250894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
quản trị dự án đầu tư 9 10 191