Ktl-icon-tai-lieu

SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học ngân hàng TP.HCM
your company slogan ”
Khoa:“KAdd
ế toán
- Kiểm toán

SỔ KẾ TOÁN VÀ
HÌNH THỨC KẾ TOÁN

LOGO

SỔ KẾ TOÁN

SỔ
KẾ TOÁN

Những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây dựng theo mẫu,
có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của
chứng từ kế toán

Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của phương
pháp tài khoản
Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của
phương pháp ghi sổ képYÊU CẦU ĐỐI VỚI SỔ KẾ TOÁN
Kết cấu khoa học, hợp lý, đảm bảo thuận tiên cho việc ghi
chép, hệ thống hóa, tổng hợp thông tin

Mỗi đơn vị có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán
căn cứ vào hệ thống sổ kế toán của Bộ Tài Chính

Thuận tiện trong ứng dụng các phương tiện kỹ thuật

Sổ kế toán phải đảm bảo những nội dung chủ yếuSỔ KẾ TOÁN
Nội dung chủ yếu của sổ kế toán
 Ngày tháng ghi sổ
 Số liệu và ngày tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ
ghi sổ
 Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính
 Số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh
 Số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳPHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN

Cách ghi
chép

• Sổ ghi theo
trình tự thời
gian
• Sổ ghi theo
hệ thống
• Sổ liên hợp

Mức đ ộ
tổng hợp

Cấu trúc
sổ

• Sổ kế toán
tổng hợp

• Sổ bố trí theo
kiểu một bên

• Sổ kế toán
chi tiết

• Sổ bố trí theo
kiểu hai bên

Hình
thức sổ

• Sổ tờ rời
• Sổ đóng
thành quyển

• Sổ bố trí theo
loại bàn cờKỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN
MỞ SỔ
• Mở sổ vào đầu kỳ kế
toán năm hoặc từ ngày
thành lập
• Mở sổ theo đúng mẫu in
sẵn (kẻ sẵn), có thể
đóng thành quyển hoặc
tờ rời.
• Người đại diện theo pháp
luật và kế toán trưởng
phải có trách nhiệm ký
duyệt trước khi sử dụng

KHÓA SỔ
• Khóa sổ vào cuối kỳ kế
toán năm, trước khi lập
BCTC hoặc trong các TH
kiểm kê
• Công việc thực hiện:
- Cộng phát sinh
- Tính số dư cuối kỳ
- Chuyển cột để cân
đối, kiểm tra


KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN
Ghi sổ kế toán:


Căn cứ vào chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp



Ghi bằng tay hoặc ghi bằng máy vi tính



Ghi bằng tay: ghi bằng bút mực, không ghi xen thêm vào
phía trên hoặc phía dưới, không ghi chồng lên nhau,
không ghi cách dòng



Ghi sổ bằng máy vi tính: DN được lựa chọn mua hoặc tự
xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù
hợp.SỬA CHỮA SỐ LIỆU KẾ TOÁN
1

2

PP cải chính

PP ghi số âm

 Gạch

một đường thẳng
xóa bỏ chỗ ghi sai
con số (chữ) đúng
bằng mực thường, phía
trên

...
LOGO
“ Add your company slogan ”
Tr ng Đ i h c ngân hàng TP.HCMườ
Khoa: K toán - Ki m toánế
S K TOÁN VÀ
HÌNH TH C K TOÁN
SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN 9 10 552