Ktl-icon-tai-lieu

so sánh chịu thuế GTGT 0% và miễn thuế GTGT

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%
Để các bạn tránh nhầm lẫn giữa đối tượng chịu thuế suất 0% và đối tượng miễn
thuế, Kế toán Vina có bài viết cụ thể về đối tượng chịu thuế suất 0%.
1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ SUẤT 0%
Kể từ ngày 1/1/2014 theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của
Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng cụ thể
như sau:
Áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình
ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc
diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.
a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;
- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng
bán cho cửa hàng miễn thuế;
- Hàng hoá bán mà điểm giao, nhận hàng hoá ở ngoài Việt Nam;
- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị
cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:
+ Hàng hoá gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt
động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá
với nước ngoài.
+ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.
+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở
nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở
trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng
hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt
Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp
vận tải hay không có phương tiện.
d) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước
ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:

Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa
tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở
nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.
đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế
quan;
- Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các
trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này;
- Dịch vụ sửa chữa ...
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%
Để các bạn tránh nhầm lẫn giữa đối tượng chịu thuế suất 0% đối tượng miễn
thuế, Kế toán Vina có bài viết cụ thể về đối tượng chịu thuế suất 0%.
1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ SUẤT 0%
Kể từ ngày 1/1/2014 theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của
Bộ tài chính: Quy định các đối tượng chịu thuế suất 0% thuế giá trị gia tăng cụ thể
như sau:
Áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình
ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc
diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.
a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;
- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng
bán cho cửa hàng miễn thuế;
- Hàng hoá bán mà điểm giao, nhận hàng hoá ở ngoài Việt Nam;
- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị
cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:
+ Hàng hoá gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt
động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá
với nước ngoài.
+ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.
+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở
nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở
trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng
hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt
Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp
vận tải hay không có phương tiện.
d) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước
ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:
so sánh chịu thuế GTGT 0% và miễn thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
so sánh chịu thuế GTGT 0% và miễn thuế GTGT - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
so sánh chịu thuế GTGT 0% và miễn thuế GTGT 9 10 153