Ktl-icon-tai-lieu

Sưu tầm : so sánh IFRS với VAS

Được đăng lên bởi Boom's Miu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình bày báo cáo tài chính theo
Chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS)

NỘI DUNG
1. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam cần phải biết về việc trình bày báo
cáo tài chính theo IFRS trong tình hình hiện nay?
2. Việc áp dụng IFRS của các nước khác trong khu vực như thế nào?
Việt Nam đang ở đâu trong lộ trình áp dụng IFRS?
3. Những điểm tương đồng và khác biệt nào giữa IFRS và VAS?
4. Những trở ngại thách thức nào cho việc áp dụng?
5. Ảnh hưởng đến những người làm công tác kế toán hiện nay như thế
nào?

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam cần phải biết về việc trình
bày báo cáo tài chính theo IFRS trong tình hình hiện
nay?

1. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam cần phải biết về việc trình bày
báo cáo tài chính theo IFRS trong tình hình hiện nay?
 Kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới.
Việc áp dụng IFRS không chỉ gói gọn vào các công ty con của các
tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam mà bắt đầu có ảnh hưởng đến
các công ty Việt Nam;
 Việc lập BCTC theo IFRS phản ánh giá trị hợp lý của doanh nghiệp.
Các công ty Việt Nam vẫn áp dụng VAS nhưng việc hiểu biết IFRS
giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tốt hơn về giá trị doanh nghiệp
của mình đặt biệt là trong các trường hợp mua bán, sát nhập, có
thêm cổ đông mới v.v
 Đối với các nghiệp vụ phức tạp, VAS và các qui định có liên quan
có thể chưa có hướng dẫn cụ thể. Việc hiểu biết IFRS giúp doanh
nghiệp có cách áp dụng hợp lý hơn;

1. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam cần phải biết về việc trình bày
báo cáo tài chính theo IFRS trong tình hình hiện nay? (tt)
 Chuẩn bị cho việc thay đổi của chuẩn mực Việt Nam trong tương lai
gần theo chiều hướng hội nhập với quốc tế;
 IFRS là ngôn ngữ tài chính chung được sử dụng toàn cầu. Việc
hiểu biết IFRS giúp doanh nghiệp có những thông tin hữu ích về
các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, có mức độ hoạt động
tương đương ở các nước khác;
 Riêng đối với doanh nghiệp FDI mà công ty mẹ sử dụng IFRS thì
việc biết và áp dụng IFRS là một yêu cầu bắt buộc để nhằm phục
vụ cho việc hợp nhất báo cáo ở công ty mẹ

Việc áp dụng IFRS của các nước khác trong khu vực
như thế nào? Việt Nam đang ở đâu trong lộ trình áp
dụng IFRS?

2. Việc áp dụng IFRS của các nước khác trong khu vực như thế
nào? Việt Nam đang ở đâu trong lộ trình áp dụng IFRS?
 Các nước trong khu vực Đông Nam Á đã áp dụng IFRS hoặc có kế
hoạch chuyển đổi sang IFRS
+ Singapore: gần như áp dụng toàn bộ IFRS
+ Malaysia: đã áp dụng cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài,
phần còn lại dự tính áp dụng t...
Trình bày báo cáo tài chính theo
Chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS)
www.pwc.com/vn
Sưu tầm : so sánh IFRS với VAS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sưu tầm : so sánh IFRS với VAS - Người đăng: Boom's Miu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Sưu tầm : so sánh IFRS với VAS 9 10 821