Ktl-icon-tai-lieu

Tài khoản tạm ứng 312 hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi Ngọc Đang Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 6006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÁI NIỆM :
Tiền tạm ứng là khoản tiền chi quỹ kinh phí, vốn nhằm thực hiện hoạt động hành chính, sự
nghiệp hoặc kinh doanh trong đơn vị.
Số tiền tạm ứng có thể được sử dụng để chi cho các công vụ sau: mua văn phỏng phẩm, chi trả
công sửa chữa, ch mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, chi công tác phí, tạm ứng, chi thực hiện dự án,
đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học, có thể bằng tiền hoặc tài sản tương đương tiền.
NGUYÊN TẮC:
Kế toán các khoản tạm ứng chỉ được cấp chi tạm ứng trên cơ sở lệnh chi của thủ trưởng, kế toán
trưởng trong đơn vị.
Chỉ được cấp chi tạm ứng cho cán bộ, viên chức thuộc danh sách lương của đơn vị để đảm bảo
khả năng khoản ứng khi đến hạn.
Tiền tạm ứng phải được chi trên cơ sở chứng từ hợp lý và hợp lệ.
Chi tạm ứng cho các đối tượng đã thực hiện thanh toán đúng quy định các lần tạm ứng trước đã
Tiền tạm ứng phải được theo dõi, sử dụng, thanh toán đúng mục đích và đúng hạn.
Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản. theo dõi từng người nhận tạm ứng theo từng lần tạm ứng
và từng lần thanh toán.
KẾT CẤU:
Nợ :
Các khoản tiền tạm ứng trong kỳ
Có :
Các khoản tạm ứng đã được thanh toán
Số tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc trừ vào lương
Số dư cuối kỳ :
Số tiền tạm ứng chưa thanh toán
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN:

Xuất quỹ tiền mặt,vật tư, công cụ, dụng cụ, tạm ứng cho viên chức, nhân viên
Nợ tk 312
Có tk 152,153,111,112
Thanh toán số tạm chi
Nợ tk 152,153,155,211,631,661,662,635
Có tk 312
Có tk 111 nếu phải chi thêm
Các khoản tạm ứng chi không hết nhập lại quỹ hoặc trừ vào lương
Nợ tk111,334
Có tk 312

...
KHÁI NIỆM :
Tiền tạm ứng là khoản tiền chi quỹ kinh phí, vốn nhằm thực hiện hoạt động hành chính, sự
nghiệp hoặc kinh doanh trong đơn vị.
Số tiền tạm ứng có thể được sử dụng để chi cho các công vụ sau: mua văn phỏng phẩm, chi trả
công sửa chữa, ch mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, chi công tác phí, tạm ứng, chi thực hiện dự án,
đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học, có thể bằng tiền hoặc tài sản tương đương tiền.
NGUYÊN TẮC:
Kế toán các khoản tạm ứng chỉ được cấp chi tạm ứng trên cơ sở lệnh chi của thủ trưởng, kế toán
trưởng trong đơn vị.
Chỉ được cấp chi tạm ứng cho cán bộ, viên chức thuộc danh sách lương của đơn vị để đảm bảo
khả năng khoản ứng khi đến hạn.
Tiền tạm ứng phải được chi trên cơ sở chứng từ hợp lý và hợp lệ.
Chi tạm ứng cho các đối tượng đã thực hiện thanh toán đúng quy định các lần tạm ứng trước đã
Tiền tạm ứng phải được theo dõi, sử dụng, thanh toán đúng mục đích và đúng hạn.
Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản. theo dõi từng người nhận tạm ứng theo từng lần tạm ứng
và từng lần thanh toán.
KẾT CẤU:
Nợ :
Các khoản tiền tạm ứng trong kỳ
Có :
Các khoản tạm ứng đã được thanh toán
Số tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc trừ vào lương
Số dư cuối kỳ :
Số tiền tạm ứng chưa thanh toán
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN:
Tài khoản tạm ứng 312 hành chính sự nghiệp - Trang 2
Tài khoản tạm ứng 312 hành chính sự nghiệp - Người đăng: Ngọc Đang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài khoản tạm ứng 312 hành chính sự nghiệp 9 10 879