Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi phong2011995
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 4109 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG
Các thông số kỹ thuật của tuyến liệt kê trong chương II.
Các dạng mặt cắt ngang đỉiển hình trên tuyến :

Đất tại khu vực xây dựng là đất sử dụng để đắp nền đường tốt. Bề rộng nền đường
B = 5,5m, ta luy đắp 1:1,5 , ta luy đào 1:1,0
Độ dốc thiết kế nhỏ nên thuận lợi cho việc thi công cơ giới.
4.1. Thiết kế điều phối đất
Công tác điều phối đất có ý nghĩa rất lớn,có liên quan mật thiết với việc chọn máy thi
công cho từng đoạn và tiến độ thi công cả tuyến.Vì vậy khi tổ chức thi công nền đường
cần làm tốt công tác điều phối đất, cần dựa trên quan điểm về kinh tế – kỹ thuật có xét tới
ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường chung toàn tuyến.
4.1.1 Nguyên tắc
a. Điều phối ngang
Đất của trắc ngang nền đào chuyển hoàn toàn sang trắc ngang nền đắp với những
trắc ngang có cả đào và đắp. Vì bề rộng của trắc ngang nhỏ hơn cự ly kinh tế của máy
ủi nên bao giờ cũng ưu tiên điều phối ngang trước, cự ly vận chuyển ngang được lấy
bằng khoảng cách trọng tâm của phần đào và trọng tâm phần đắp.
b. Điều phối dọc.
Khi điều phối ngang không hết đất thì phải tiến hành điều phối dọc, tức là vận
chuyển đất từ phần đào sang phần đắp. Muốn tiến hành công tác làm đất được kinh tế

1

nhất thì phải làm cho tổng giá thành đào và vận chuyển đất là nhỏ nhất. Chỉ điều phối
dọc trong cự ly vận chuyển kinh tế được xác định bởi công thức sau:
Lkt = k x (l1 + l2 + l3) .
Trong đó:
 k: Hệ số xét đến các nhân tố ảnh hưởng khi máy làm việc xuôi dốc
tiết kiệm được công lấy đất và đổ đất (k= 1.1)
 l1, l2, l3: Cự ly vận chuyển ngang đất từ nền đào đổ đi, từ mỏ đất đến
nền đắp và từ cự ly có lợi khi dùng máy vận chuyển (l 3 =15m với
máy ủi).
Để tiến hành công tác điều phối dọc ta phải vẽ đường cong tích luỹ khối lượng
(đường cong cộng dồn khối lượng đất đào đắp).Đặc điểm đường cong tích luỹ
khối lượng như sau :


Đoạn đi lên ứng với đoạn đào trên trắc dọc.



Đoạn đi xuống ứng với đoạn đắp trên trắc dọc.

 Các đoạn dốc trên đường cong ứng với khối lượng lớn còn đoạn thoải ứng với
khối lượng nhỏ.
 Các điểm không đào, không đắp ứng với các điểm cực trị.
 Bất kỳ một đường nằm ngang nào khi cắt đường cong tích luỹ khối lượng thì
cắt ở 2 điểm và từ giao điểm đó dóng lên trắc dọc ta được khối lượng đào bằng
khối lượng đắp.


Sau khi vạch đường điều phối đất xong ta tiến hành tính toán khối lượng vận
chuyển nhỏ nhất thoả mãn điều kiện làm việc kinh tế của máy và nhân lực.



Việc điều phối đất ta tiến hành tính toán và lập bảng tính khối lượng đất dọc
tuyến theo cọc 20...
CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG
Các thông số kỹ thuật của tuyến liệt kê trong chương II.
Các dạng mặt cắt ngang đỉiển hình trên tuyến :
Đất tại khu vực xây dựng là đất sử dụng để đắp nền đường tốt. Bề rộng nền đường
B = 5,5m, ta luy đắp 1:1,5 , ta luy đào 1:1,0
Độ dốc thiết kế nhỏ nên thuận lợi cho việc thi công cơ giới.
4.1. Thiết kế điều phối đất
Công tác điều phối đt ý nghĩa rất lớn, liên quan mật thiết với việc chọn máy thi
công cho từng đoạn tiến độ thi công cả tuyến.Vì vậy khi tổ chức thi ng nền đường
cần làm tốt công tác điều phối đất, cần dựa trên quan điểm về kinh tế – kỹ thuật có xét tới
ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường chung toàn tuyến.


Đất của trắc ngang nền đào chuyển hoàn toàn sang trắc ngang nền đắp với những
trắc ngang cả đào đắp. bề rộng của trắc ngang nhỏ hơn cự ly kinh tế của máy
ủi n bao giờ cũng ưu tiên điều phối ngang trước, cự ly vận chuyển ngang được lấy
bằng khoảng cách trọng tâm của phần đào và trọng tâm phần đắp.
b. 
Khi điều phối ngang không hết đất t phải tiến hành điều phối dọc, tức vận
chuyển đất từ phần đào sang phần đắp. Muốn tiến hành công tác làm đất được kinh tế
1
THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG - Người đăng: phong2011995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 9 10 506