Ktl-icon-tai-lieu

Thư ngỏ

Được đăng lên bởi Ngố Ngố
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Em muốn hiểu rõ bản chất và nắm vững các quy định của: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu
nhập Doanh nghiệp và Thuế Thu nhập cá nhân mong BQT hướng dẫn cách học để em có định
hướng rõ ràng. Em đã đọc rất nhiều tài liệu nhưng khả năng nhớ thì không được tốt, xin cho
em các thông tư, nghị định quy định vấn đề trên và điểm nhấn ạ. Em cảm ơn nhiều.

...
Em muốn hiểu rõ bản chất và nắm vững các quy định của: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu
nhập Doanh nghiệp và Thuế Thu nhập cá nhân mong BQT hướng dẫn cách học để em có định
hướng rõ ràng. Em đã đọc rất nhiều tài liệu nhưng khả năng nhớ thì không được tốt, xin cho
em các thông tư, nghị định quy định vấn đề trên và điểm nhấn ạ. Em cảm ơn nhiều.
Thư ngỏ - Người đăng: Ngố Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thư ngỏ 9 10 269