Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tốt nghiệp kế toán

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm vừa qua cùng với quá trình đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế
của Đảng và Nhà nước, thực hiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập kinh tế với các nước
trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Để tồn tại và phát triển trong cơ
chế thị trường này buộc các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo trong kinh
doanh, chủ động nắm bắt và tìm kiếm thông tin kịp thời, chính xác, nghiên cứu tìm
hiểu nhu cầu của khách hàng. Từ đó đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh
nhằm thoả mãn các yêu cầu đó.
Trong điều kiện kinh tế thì trường như hiện nay để đảm bảo cho việc kinh
doanh có hiệu quả, giảm thiểu tối đã các chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm đòi
hỏi mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình các kế hoạch và chiến lược gắn với
nhu cầu thiết yếu của thị trường cũng như quản lý, tổ chức tốt công tác hạch toán
kế toán sao cho phù hợp.
Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vừa là thời cơ
vừa là thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các thành viên kinh tế nói
riêng. Khi hội nhập, các doanh nghiệp hoat động không có hiệu quả sẽ tự bị đào
thải theo đúng quy luật kinh tế thị trường. Chính vì vậy các doanh nghiệp phải
không ngừng huy động nội lực, lợi thế so sánh, hạn chế và khắc phục những khó
khăn để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường.
Để cạnh tranh được hiệu quả trong cơ chế thị trường này thì mỗi doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh phải đề ra những mục tiêu cụ thể như: Sản xuất cái gi?
với số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? Bán cho ai? Bán lúc nào? Kinh
doanh mặt hàng gì? .
Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp luôn gắn liền với quá trình
mua và bán. Các doanh nghiệp luôn muốn tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá chi
1

phí. Kế toán là một công cụ quản lý giúp các nhà quản trị có những quyết định đúng
đắn để đề ra các chiến lược kinh doanh. Có thể nói công tác kế toán có vai trò tích cực
trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này trong việc nâng cao hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp, là một nhân viên kế toán tương lai, đã được các thầy cô
trang bị cho một lượng lớn kiến thức ở trường, em đã lựa chọn đề tài về “Thực trạng
công tác kế toán tại Công ty cổ phần dầu tư và xây dựng Bắc Hà ”. Qua thời gian
thực tập, em đã phần nào tiếp cận được với thực tiễn tổ chức sản xuất kinh doanh,
nắm bắt được các mối quan hệ kinh tế, các nghiệp vụ nảy sinh trong Doanh...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nhữngm vừa qua cùng với quá trình đổi mới của chế quản lý kinh tế
của Đảng và Nhà ớc, thực hiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập kinh tế với c nước
trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đang vận hành theo cơ chế thị trường sự
quản của N nước, theo định hướng XHCN. Để tồn tại và phát triển trong
chế thị trường này buộc các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo trong kinh
doanh, chủ động nắm bắttìm kiếm thông tin kịp thời, chính xác, nghiên cứu tìm
hiểu nhu cầu của khách hàng. T đó đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh
nhằm thoả mãn các yêu cầu đó.
Trong điều kiện kinh tế thì trường như hiện nay để đảm bảo cho việc kinh
doanh có hiệu quả, giảm thiểu tối đã các chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm đòi
hỏi mỗi doanh nghiệp cần y dựng cho nh các kế hoạch chiến ợc gắn với
nhu cầu thiết yếu của thị trường cũng n quản lý, t chức tốt công tác hạch toán
kế toán sao cho phù hợp.
Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vừa thời cơ
vừa là thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các thành viên kinh tế nói
riêng. Khi hội nhập, các doanh nghiệp hoat động không có hiệu quả sẽ tự bị đào
thải theo đúng quy luật kinh tế thị trường. Chính vậy c doanh nghiệp phải
không ngừng huy động nội lực, lợi thế so sánh, hạn chế và khắc phục những khó
khăn để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường.
Để cạnh tranh được hiệu qu trong chế thị trường y thì mỗi doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh phải đề ra những mục tiêu cụ thể như: Sản xuất cái gi?
với số lượng bao nhiêu? sản xuất n thế nào? Bán cho ai? Bán lúc nào? Kinh
doanh mặt hàng gì? .
Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp luôn gắn liền với quá trình
mua bán. Các doanh nghiệp luôn muốn tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá chi
1
Thực tập tốt nghiệp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tốt nghiệp kế toán - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Thực tập tốt nghiệp kế toán 9 10 585