Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI 30/4

Được đăng lên bởi Tình Lã
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4859 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Đơn vị:

Công ty CP gạch ngói 30/4

SV:

Nguyễn Thị Thắm – ĐHKT1 –K4

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............
1
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Đơn vị: Công ty CP gạch ngói 30/4
SV: Nguyễn Thị Thắm – ĐHKT1 –K4
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Xác nhận của đơn vị thực tập
Nguyễn Thị Thắm -Lớp KT1-K4 Báo cáo thực tập cơ sở ngành
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI 30/4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI 30/4 - Người đăng: Tình Lã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI 30/4 9 10 316