Ktl-icon-tai-lieu

TIỀN LƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề ngành: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
CPTVTK&XD Tổng Hợp

PHẦN 1 MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền
kinh tế thị trường phải quan tâm đến vấn đề như: Nghiên cứu thị trường, tổ chức sản
xuất kinh doanh, quảng cáo, xúc tiến bán hàng và đặc biệt là quản lý tài chính trong
doanh nghiệp.
Trong quá trình quản lý tài chính, kế toán là một bộ phận quan trọng và giữ
một vai trò tích cực trong quản lý, đồng thời cũng là công cụ của người quản lý
nhằm điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn
thông tin cần thiết cho việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. Trong đó Kế toàn
tiền lương là một khâu quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán. Tiền lương
là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động để tái sản xuất sức lao động và là
đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Yếu tố con người trong mọi thời đại là
nhân tố để phát triển, con người sống không thể không lao động.
Ở các Doanh nghiệp, trong chiến lược kinh doanh của mình yếu tố con người
bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình
khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với
tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm: Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH),
quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quỹ trợ cấp mất
việc làm và kinh phí công đoàn. Các quỹ này thể hiện dưới sự quan tâm của toàn xã
hội đối với người lao động
Do vậy, việc hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan
trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở,
căn cứ để xác định nhu cầu về số lượng, thời gian lao động và xác định kết quả lao
động. Qua đó nhà quản trị quản lý được chi phí tiền lương trong giá thành sản
phẩm.
Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán tiền lương và hoàng thiện hơn
nghiệp vụ kế toán em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp”
SVTH: Lê Nguyễn Thuỳ Dung
Lớp: ĐHKT-B2

GVHD: Trần Thị Bích
1

Chuyên đề ngành: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
CPTVTK&XD Tổng Hợp

Tuy đề tài không phải mới mẻ và kiến thực còn hạn chế nhưng nhờ vào sự
hướng dẫn tận tình của cô Trần Thị Bích Liên và giúp đỡ của bộ phận kế toán của
Công ty, em hy vọng sẽ nắm bắt được phần nào về sự hiểu biết đối với lĩnh vực kế
toán tiền lương trong Công ty.
Bài ...
Chuyên đề ngành: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
CPTVTK&XD Tổng Hợp
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền
kinh tế thị trường phải quan tâm đến vấn đề như: Nghiên cứu thị trường, tổ chức sản
xuất kinh doanh, quảng cáo, xúc tiến bán hàng và đặc biệt là quản lý tài chính trong
doanh nghiệp.
Trong quá trình quản lý tài chính, kế toán là một bộ phận quan trọng và giữ
một vai trò tích cực trong quản lý, đồng thời cũng là công cụ của người quản lý
nhằm điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn
thông tin cần thiết cho việc điều hành và quản lý doanh nghiệp. Trong đó Kế toàn
tiền lương là một khâu quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán. Tiền lương
là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động để tái sản xuất sức lao động và là
đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Yếu tố con người trong mọi thời đại là
nhân tố để phát triển, con người sống không thể không lao động.
Ở các Doanh nghiệp, trong chiến lược kinh doanh của mình yếu tố con người
bao giờ cũng đặt lên hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình
khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với
tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm: Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH),
quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quỹ trợ cấp mất
việc làm và kinh phí công đoàn. Các quỹ này thể hiện dưới sự quan tâm của toàn xã
hội đối với người lao động
Do vậy, việc hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan
trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở,
căn cứ để xác định nhu cầu về số lượng, thời gian lao động và xác định kết quả lao
động. Qua đó nhà quản trị quản lý được chi phí tiền lương trong giá thành sản
phẩm.
Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán tiền lương và hoàng thiện hơn
nghiệp vụ kế toán em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp”
SVTH: Lê Nguyễn Thuỳ Dung
Lớp: ĐHKT-B2
1
GVHD: Trần Thị Bích
TIỀN LƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỀN LƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIỀN LƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP 9 10 651