Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Quản trị văn phòng

Được đăng lên bởi Bảo Trâm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
----------

TIỂU LUẬN:QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
CHỦ ĐỀ:QUẢN TRỊ THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP
GVHD:ĐẶNG TRẦN MINH HIẾU
LỚP:11CĐKT2

DANH SÁCH NHÓM

1.Huỳnh Bảo Trâm
2.Nguyễn Thị Hồng
3.Nguyễn Thị Xuân Trinh
4.Nguyễn Thị Na
5.Trương Thị Mai Thi
6.Bùi Thị Mỹ Phụng
7.Lê Thị Thanh Vang

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay việc thành công trong một doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
điều kiện nhưng trong thời gian hiện nay thông tin có vị thế quan trọng hàng đầu. Trong bất kỳ
hoạt động nào của các cơ quan thông tin đã tạo tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp.
Nhưng số lượng thông tin là vô cùng lớn trong khi đó khả năng thu nhập, phân tích, xử lý, lưu
trữ là hữu hạn. Vì thế vấn đề quản trị thông tin là một vấn đề mang tầm quan trọng của mỗi
doanh nghệp. Đó cũng chính là lý do nhóm em chọn đề tài này làm đề tài thuyết trình của
mình.

NỘI DUNG
I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETTEL

II/ QUI TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO

III/ YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC KHI THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

IV/ XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

V/ THÔNG TIN ĐẦU RA

VI/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

VII/ KẾT LUẬN

I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETTEL
Trụ sở chính: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 62556789
Fax: 04. 62996789
Email: gopy@viettel.com.vn
Website: 
Tên cơ quan sáng lập: Bộ Quốc phòng.

I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETTEL
Hoạt động kinh doanh:
-Cung cấp dịch vụ Viễnthông

- Truyền dẫn;
- Bưu chính;
- Phân phối thiết bị đầucuối
- Đầu tư tài chính;
- Truyền thông;
- Đầu tư Bất động sản;
- Xuất nhập khẩu;
- Đầu tư nước ngoài.

II/ QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN ĐÀU VÀO

* Nắm rõ toàn bộ thông tin khách hàng

Thông tin của khách hàng

 Cơ cấu tổ chức khách hàng
 Các loại hình thông tin liên lạc
 Hiểu rõ tình trạng sử dụng và lắp đặt của KH

II/ QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO

*Thông tin cá nhân của khách hàng



Thông tin cơ bản của khách hàng:



Tuổi



Trình độ



Tình trạng hôn nhân



Nghề nghiệp

II/QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO

*Ghi chép thông tin khách hàng

Thông tin cơ bản của khách hàng
Trình độ học vấn
Tình hình gia đình của khách hàng
Các mối quan hệ
Tình hình công việc của khách hàng
Cuộc sống

II/QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO

*Phân loại khách hàng dựa vào nguồn lợi



Khách hàng siêu cấp



Khách hàng lớn



Khách hàng vừa



Khách hàng nhỏ



Khách hàng phi tích cực



Khách hàng tiềm năng

II/QUY TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO

*P...
BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
----------
TIỂU LUẬN:QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
CHỦ ĐỀ:QUẢN TRỊ THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP
GVHD:ĐẶNG TRẦN MINH HIẾU
LỚP:11CĐKT2
Tiểu luận : Quản trị văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Quản trị văn phòng - Người đăng: Bảo Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiểu luận : Quản trị văn phòng 9 10 412