Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Mylinh Nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 8144 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tiểu luận
Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng
thẻ ATM tại Việt Nam

GVHD: Đinh Công Thành

SVTH:Lê Anh Thuấn

MỤC LỤC

Phần mở đầu...............................................................................................1
1.1 Lí do chọn đề tài......................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu................................................................1
1.3 Phương pháp nghiên cứu.........................................................2
1.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu..................................................2
Phần nội dung.............................................................................................3
Chương 1 Sơ lược về thẻ ATM................................................................3
1.1.1 Khái niệm.........................................................................3
1.1.2 Nguồn gốc ra đời..............................................................3
1.1.3 Vai trò của thẻ ATM.........................................................4
1.1.3.1 Đối với người sử dụng...............................................4
1.1.3.2 Đối với ngân hang.....................................................4
1.1.3.3 Đối với nền kinh tế....................................................4
1.1.4 Tiện ích và hạn chế khi sử dụng thẻ ATM.......................4
1.1.4.1 Tiện ích......................................................................4
2.1.4.2 Hạn chế......................................................................5
Chương 2 Đánh giá thực trạng phát hành thẻ của các ngân hàng tại
Việt Nam thời gian qua .............................................................................7
2.2.1 Quy mô số lượng phát hành và tốc độ tăng trưởng..........7
2.2.2 Chiến lược và biện pháp mở rộng thị trường..................12
2.2.3 Liên minh thanh toán thẻ................................................13
2.2.4 Ưu điểm của thẻ ATM....................................................14
2.2.4.1 Đối với người sử dụng.............................................14
2.2.4.2 Đối với các doanh nghiệp........................................16
2.2.4.3 Đối với các ngân hàng.............................................17
2.2.5 Nhược điểm của thẻ ATM..............................................19
2.2.5.1 Thẻ ATM chưa thật sự an toàn................................19
2.2.5.2 Dịch vụ thẻ ATM còn yếu.......................................20
Trang 2

GVHD: Đinh Công Thành

SVTH:Lê Anh Thuấn
...
Tiểu luận
Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng
thẻ ATM tại Việt Nam
Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam - Người đăng: Mylinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam 9 10 881