Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI LAO
ĐỘNG KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG 2014:
Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2000.000 trở lên như
sau:
Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có
mã số thuế hay không)
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo
tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa
đến mức chưa phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu
23/CK-TNCN gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời
chưa khấu trừ thuế TNCN
Chú ý: Mức khấu trừ thuế TNCN áp dụng cho cả đối tượng có MST và chưa có MST
TNCN.
Ví dụ: Chị Mai làm việc thời vụ cho Công ty Kế toán Việt Nam với mức lương là
3000.000đ/tháng. Vậy khi trả lương cho chị Mai Công ty Kế toán Việt Nam tiến hành
khấu trừ 10% tổng thu nhập của nhân viên đó như sau: 3.000.000 x 10% = 300.000 đ
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI LAO
ĐỘNG CÓ KÝ HỢP ĐỒNG 2014:
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương- TN miễn thuế – Các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ bao gồm :
Giảm trừ bản thân : 9.000.000đ/ người/tháng
Giảm trừ người phụ thuộc : 3.600.000 đ/ người/tháng
Giảm trừ các khoản bảo hiểm phải nộp theo quy định
Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện khuyến học

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền
công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật
Thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế lũy tiến từng phần
Bậc thuế Phần thu nhập tính
thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính
thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất
(%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Ví dụ : Ông Nguyễn Văn Hải trong tháng 3/2014 có thu nhập từ tiền lương là 35
triệu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ dưới 18 tuổi. Ngoài ra Ông Hải còn đóng góp
1,5 triệu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để nộp bảo hiểm
các loại bao gồm : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Tính thuế
TNCN tháng 3/2014 của ông Hải
Trả lời ví dụ trên:
Tổng thu nhập chịu thuế: 35 triệu đồng
Giảm trừ bản thân : 9.000.000 đ
Giảm trừ người ph...
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI LAO
ĐỘNG KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG 2014:
Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2000.000 trở lên như
sau:
- Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có
mã số thuế hay không)
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo
tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa
đến mức chưa phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu
23/CK-TNCN gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời
chưa khấu trừ thuế TNCN
Chú ý: Mức khấu trừ thuế TNCN áp dụng cho cả đối tượng có MST và chưa có MST
TNCN.
Ví dụ: Chị Mai làm việc thời vụ cho Công ty Kế toán Việt Nam với mức lương là
3000.000đ/tháng. Vậy khi trả lương cho chị Mai Công ty Kế toán Việt Nam tiến hành
khấu trừ 10% tổng thu nhập của nhân viên đó như sau: 3.000.000 x 10% = 300.000 đ
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI LAO
ĐỘNG CÓ KÝ HỢP ĐỒNG 2014:
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương- TN miễn thuế – Các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ bao gồm :
- Giảm trừ bản thân : 9.000.000đ/ người/tháng
- Giảm trừ người phụ thuộc : 3.600.000 đ/ người/tháng
- Giảm trừ các khoản bảo hiểm phải nộp theo quy định
- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện khuyến học
tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân 9 10 742