Ktl-icon-tai-lieu

Tin kế toán

Được đăng lên bởi Hoàng Thúy
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT

Chủ hộ

Hình thức sử dụng

Chỉ số trước

Chỉ số sau Điện tiêu thụ

1

Vân

Sản xuất

0

500

500

2

Bình

Kinh doanh

0

200

200

3

Khánh

Tiêu dùng

0

150

150

4

Doanh

Sản xuất

0

600

600

5

Lan

Tiêu dùng

0

101

101

6

Thu

Tiêu dùng

0

50

50

7

Quảng

Kinh doanh

0

300

300

Tiền công tơ / tháng Giá điện / số
Hộ sản xuất

20,000

2,000

Hộ kinh doanh

10,000

800

Hộ tiêu dùng

5,000

500

Hình thức sử dụngHình thức sử dụng
Hình thức sử dụng
Sản xuất

Kinh doanh

Tiêu dùng

Tiền công tơ

Tiền điện

Tổng số tiền

20,000

1,000,000

1,020,000

10,000

160,000

170,000

5,000

75,000

80,000

20,000

1,200,000

1,220,000

5,000

50,500

55,500

5,000

25,000

30,000

10,000

240,000

250,000

Loại

Số hộ

Tiền

Sản xuất

2

2,240,000

Kinh doanh

2

420,000

Tiêu dùng

3

165,500

TT

Tên

Ngày sinh

Tuổi

Giới tính

Toán

Tin

1

Doanh

30/1/1978

36

Nam

4

7

2

Hùng

21/8/1974

40

Nam

6

8

3

Bình

21/11/1970

43

Nam

8

9

4

Vân

16/8/1977

37

Nữ

9

10

5

Bảo

5/12/1976

37

Nam

5

8

6

Loan

18/9/1977

37

Nữ

5

4

7

Khánh

23/4/1968

46

Nam

9

6

8

Thu

1/5/1973

41

Nữ

3

5

9

Ngân

26/2/1971

43

Nữ

6

7

10

Anh

12/5/1975

39

Nữ

10

8

0

50

100

Học bổng

-100

Xếp loại

Kém

5

TB

6.5

Khá

8

Giỏi

200

9.5

Xuất sắc

TT

Tên

Ngày sinh

Tuổi

Giới tính

Toán

Tin

4

Vân

16/8/1977

37

Nữ

9

10

10

Anh

12/5/1975

39

Nữ

10

8

3

Bình

21/11/1970

43

Nam

8

9

2

Hùng

21/8/1974

40

Nam

6

8

7

Khánh

23/4/1968

46

Nam

9

6

5

Bảo

5/12/1976

37

Nam

5

8

9

Ngân

26/2/1971

43

Nữ

6

7

1

Doanh

30/1/1978

36

Nam

4

7

6

Loan

18/9/1977

37

Nữ

5

4

8

Thu

1/5/1973

41

Nữ

3

5

Trung bình

Xếp thứ

Xếp loại

Học bổng

5.80

8

TB

0

7.20

4

Khá

50

8.60

3

Giỏi

100

9.60

1

Xuất sắc

200

6.80

6

Khá

50

4.40

9

Kém

-100

7.20

4

Khá

50

4.20

10

Kém

-100

6.60

7

Khá

50

8.80

2

Giỏi

100

Loại
200

Xuất sắc

Số lượng

Điểm TB

Kém

2

4

TB

1

5.8

Khá

4

6.95

Giỏi

2

8.7

Xuất sắc

1

9.6

Trung bình

Xếp thứ

Xếp loại

Học bổng

9.60

1

Xuất sắc

200

8.80

2

Giỏi

100

8.60

3

Giỏi

100

7.20

4

Khá

50

7.20

4

Khá

50

6.80

6

Khá

50

6.60

7

Khá

50

5.80

8

TB

0

4.40

9

Kém

-100

4.20

10

Kém

-100

TT Loại HĐ Loại ngoại tệ

Số tiền

Tỷ giá

Quy ra VNĐ

1

Chi

USD

100

14,000

1,400,000

2

Thu

DM

1,500

6,000

9,000,000

3

Thu

FR

3,000

10,000

30,000,000

4

Chi

DM

1,000

6,000

6,000,000

5

Chi

FR

4,000

10,0...
TT Chủ hộ Hình thức sử dụng Chỉ số trước Chỉ số sau Điện tiêu thụ
1 Vân Sản xuất 0 500 500
2 Bình Kinh doanh 0 200 200
3 Khánh Tiêu dùng 0 150 150
4 Doanh Sản xuất 0 600 600
5 Lan Tiêu dùng 0 101 101
6 Thu Tiêu dùng 0 50 50
7 Quảng Kinh doanh 0 300 300
Tiền công tơ / tháng Giá điện / số
Hộ sản xuất 20,000 2,000
Hộ kinh doanh 10,000 800
Hộ tiêu dùng 5,000 500
Hình thức sử dụng
Hình thức sử dụng
Hình thức sử dụng
Sản xuất Kinh doanh Tiêu dùng
Tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin kế toán - Người đăng: Hoàng Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tin kế toán 9 10 458