Ktl-icon-tai-lieu

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Được đăng lên bởi ruby tan nt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những hiểu biết cần có của một kiểm toán viên tương lai
Trách nhim pháp lý của kiểm toán viên
TS. Lê ThThu Hà
*
Trong những m gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát
triển nhanh chóng, thu hút sự tham gia ca đông đảo nhà đầu tư. Ðcác quyết
định đúng đắn, một trong những vấn đề mang tính cht quyết định đối với các nhà
đầu là được tiếp cận vi các thông tin tài chính trung thực ca doanh nghiệp
niêm yết. Kiểm tn độc lập chính là một biện pháp làm gia ng đtin cậy của
các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thi gian qua, đã có
tình trạng một số doanh nghiệp đã được kiểm toán nhưng vẫn có sai phạm trên báo
cáo tài chính, gây ra thit hi cho các nhà đầu tư, dụ: ng Bạch Tuyết, Dược
Viễn Ðông… Một vn đề được đặt ra là trách nhim pháp ca kim toán viên
(KTV) trong nhng trường hợp này như thế nào, liệu KTV trách nhiệm bồi
thường tổn thất cho các cổ đông ca công ty hay không?
Bài viết này nhm mục đích tìm hiểu về trách nhim pháp của KTV theo
các quy định hiện hành ở Việt Nam, cũng như thông lệ chung trên thế giới.
Nhìn chung, KTV sphải chịu trách nhiệm trong trường hợp ý kiến kiểm
toán hđưa ra không p hợp, gây thiệt hại cho đơn vị được kim toán và
người sử dụng thông tin do KTV không duy trì được sự thận trọng đúng mc,
hoặc không tuân thcác chun mực nghiệp vụ. Trách nhiệm pháp ca KTV
được quy định phụ thuộc vào luật pháp ca từng quốc gia và được chia thành trách
nhim n sự và trách nhim hình sự.
Thứ nhất, trách nhiệm dân sự
Trách nhim n sự là trách nhim của một ngưi hay mt tổ chức phi
khắc phục những thiệt hại mà mình gây ra cho người khác, do một skiện mà
người đó hay tổ chức đó trách nhiệm. Trách nhiệm n sự gồm có trách nhiệm
dân sự trong hợp đồng và trách nhim n sự ngoài hợp đồng.
*
Học viện Ngân hàng
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ - Người đăng: ruby tan nt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 9 10 570