Ktl-icon-tai-lieu

TRỌN BỘ BÀI TẬP BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngày 28.11.Y tại NHTM A- Đồng Tháp có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Ông Việt nộp 50 triệu đồng để mở tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng.
=> Vì ngân hàng trả lãi đầu kỳ
Nợ 1011: 50tr
Có 4232.Việt.1 tháng : 50tr
2. Thanh xuất trìnhCMND kèm sổ tiết kiệm 3 tháng mở ngày 08.07.Y số tiền 60 triệu đồng và
yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm.
08/7 ------------------------------ 8/11 ----------------------------- 28/11
TGTK có kỳ hạn 9%/năm

TGTK ko kỳ hạn 1%/năm

TGTK có kỳ hạn = 60 * 9%/12 *3 = 1,35
TGTK ko kỳ hạn = 61,35*1%/360*20 = 0,034
Do đến hạn Thanh ko nhận tiền nên NH nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn mới tương
ứng
Ngày 8/11/y
Tiền lãi nhập gốc:
Nợ 4232.Thanh.3tháng : 60tr
Nợ 491: 60 * 9%/12 *3 = 1,35
Có 4232.Thanh.3thang mới: 61,35
Dự chi trả lãi 3 tháng kế tiếp:
Nợ 801: 61,35 * 9%/12 *3 = 1,38
Có 491 :

1,38

Ngày 28/11/Y .Thanh đến tất tài khoản:
Nợ 4232.Thanh.3 tháng mới: 61,35
Nợ 8010: 0,034
Có 1011: 61,384tr
Thoái chi do khách hàng rút trước hạn
Nợ 491: 1,38
Có 801: 1,38
3. Côngty An An trích150 triệu đồng từ tiền gửi thanh toán để gửi có kỳ hạn 2 tuần.
Nợ 4211:

150tr

Có 4212.Cty AnAn.2 tháng :150tr
4. Côngty B yêu cầu bảo chi tờ sec có mệnh giá 200 triệu đồng bằng cách lập UNC.

5, Ngân hang tất toán tài khoản tiền gửi 3 tuần và chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán theo
yêu cầu của Biên. Biết sổ tiền gửi 42 triệu đồng mở ngày 07.11.Y.
07/11

21 ngày

28/11

TK tiền gửi dưới 1 tháng lãi suất 4,5%/Năm
Nợ 4232.Biên.3 tuần: 42tr
Nợ 8010: 42 x (4,5%/360 x 21) = 110.250 đ
Có 4111: 42.110.250 đ
6. Ngân hang phát hành 40.000 kỳ phiếu kỳ hạn 5 tháng, lãi suất 14%/năm, mệnh giá mỗi kỳ
phiếu là 1 triệu đồng thu bằng tiền mặt, đợt phát hành này ngân hàngthu được phụ trộilà 6 triệu
đồng.
Gía trị kỳ phiếu : 40.000 x 1tr = 40.000tr
Số tiền lãi dự trả: 40.000 x 14%/12 x 5 =2.333 tr
Gía trị phụ trội: 6
Số tiền thu về: 40.000 + 6 – 2.333 = 37.673
Nợ 1011: 40.000 + 6 – 2.333 = 37.673
Có 388: 40.000 x 14%/12 x 5 =2.333 tr
Có 431.KP.5tháng: 40.000 x 1tr = 40.000tr
Có 433P:

6tr

Hay: Trả lãi khi đáo hạn. Hạch toán theo phương pháp dự chi
Ngày 28/11/X
Nợ 1011: (40.000 x 1) – 6 = 39.994 tr
Nợ 4320:

6tr

Có 4310:

40.000

Ngày 28/12/X
Nợ 803: 301,2
Có 4320: 1,2
Có 4921: 300
Ngày 28/1/XX
Nợ 803: 301,2
Có 4320: 1,2
Có 4921: 300
Ngày 28/2/XX
Nợ 803: 301,2

Có 4320: 1,2
Có 4921: 300
Ngày 28/3/XX
Nợ 803: 301,2
Có 4320: 1,2
Có 4921: 300
Ngày 28/4/XX
Nợ 4310: 40.000
Nợ 4921: 300 x 4 = 1.200
Nợ 8030: 301,2
Có 4320: 1,2
Có 1011: 41.500
7. Trả lãi đợt 1 cho 20...
Ngày 28.11.Y tại NHTM A- Đồng Tháp có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Ông Việt nộp 50 triệu đồng để mở tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng.
=> Vì ngân hàng trả lãi đầu kỳ
Nợ 1011: 50tr
Có 4232.Việt.1 tháng : 50tr
2. Thanh xuất trìnhCMND kèm sổ tiết kiệm 3 tháng mở ngày 08.07.Y số tiền 60 triệu đồng
yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm.
08/7 ------------------------------ 8/11 ----------------------------- 28/11
TGTK có kỳ hạn 9%/năm TGTK ko kỳ hạn 1%/năm
TGTK có kỳ hạn = 60 * 9%/12 *3 = 1,35
TGTK ko kỳ hạn = 61,35*1%/360*20 = 0,034
Do đến hạn Thanh ko nhận tiền nên NH nhập i vào gốc chuyển sang kỳ hạn mới tương
ứng
Ngày 8/11/y
Tiền lãi nhập gốc:
Nợ 4232.Thanh.3tháng : 60tr
Nợ 491: 60 * 9%/12 *3 = 1,35
Có 4232.Thanh.3thang mới: 61,35
Dự chi trả lãi 3 tháng kế tiếp:
Nợ 801: 61,35 * 9%/12 *3 = 1,38
Có 491 : 1,38
Ngày 28/11/Y .Thanh đến tất tài khoản:
Nợ 4232.Thanh.3 tháng mới: 61,35
Nợ 8010: 0,034
Có 1011: 61,384tr
Thoái chi do khách hàng rút trước hạn
Nợ 491: 1,38
Có 801: 1,38
3. Côngty An An trích150 triệu đồng từ tiền gửi thanh toán để gửi có kỳ hạn 2 tuần.
Nợ 4211: 150tr
Có 4212.Cty AnAn.2 tháng :150tr
4. Côngty B yêu cầu bảo chi tờ sec có mệnh giá 200 triệu đồng bằng cách lập UNC.
TRỌN BỘ BÀI TẬP BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - Trang 2
TRỌN BỘ BÀI TẬP BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TRỌN BỘ BÀI TẬP BÀI GIẢI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 9 10 710