Ktl-icon-tai-lieu

ƯU ĐÃI THUẾ

Được đăng lên bởi Thanh Trieu Phan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhiều chính sách, quy định ra đời nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
(DN), nhưng hiện có rất nhiều DN vẫn chưa nắm rõ mình sẽ được hưởng ưu đãi như
thế nào. Qua một số thắc mắc của DN, chúng tôi trao đổi với bà Trần Thị Lệ Nga,
Trưởng phòng Tuyên tuyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TPHCM), về một số

Doanh nghiệp đang nghe hướng dẫn
làm hồ sơ thuế tại Cục thuế TP.HCM.

trường hợp cụ thể và điều kiện để được giảm 30% thuế TNDN...
Doanh nghiệp có vốn dưới 100 tỷ đồng: Được ưu đãi thuế

* Rất nhiều DN quan tâm đến quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dành
cho DN nhỏ và vừa. Nhưng như thế nào là DN nhỏ và vừa, xin bà giải thích về điều kiện này?
- Căn cứ khoản 1 Điều 3 Chương I Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 Chính phủ về
trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa thì DN nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh được chia thành 3 cấp
siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản
được xác định trong bảng cân đối kế toán của DN) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn
vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:
Căn cứ Điều 2 Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số
29/2012/QH13 thì giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012 đối với DN quy định tại khoản 1
Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 như sau: DN nhỏ và vừa, không bao gồm DN kinh doanh
trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; sản xuất hàng
hóa, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; doanh nghiệp được xếp hạng 1,
hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
Hợp tác xã vừa và nhỏ cũng được giảm thuế

* Thưa bà, vậy hợp tác xã có quy mô lao động, vốn đáp ứng tiêu chí của DN nhỏ và vừa thì có
được ưu đãi thuế không?
- Quy định này áp dụng cho cả hợp tác xã (nhưng không bao gồm đơn vị sự nghiệp) đáp ứng các
tiêu chí trên.

* Số vốn làm tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa dựa vào bảng cân đối kế toán do DN tự cung cấp
mà cơ quan thuế không cần kiểm?
- Số vốn làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa là tổng nguồn vốn được thể hiện trong bảng cân
đối kế toán lập ngày 31/12/2011 của DN. Trường hợp DN thành lập mới từ ngày 1/1/2012 thì số
vốn làm căn cứ là vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng
nhận đầu tư lần đầu.

* Còn số lao động làm căn cứ các xác định DN nhỏ và vừa được tính trên cơ sở nào, thưa bà?

- Số lao động bình quân năm làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa (bao gồm cả số lao động của
chi nhánh và đơn vị trực thuộc) là số lao động mà D...
Nhiều chính sách, quy định ra đời nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
(DN), nhưng hiện rất nhiều DN vẫn chưa nắm mình sẽ được hưởng ưu đãi n
thế nào. Qua một số thắc mắc của DN, chúng tôi trao đổi với Trần Thị L Nga,
Trưởng phòng Tuyên tuyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TPHCM), về một s
trường hợp cụ thể và điều kiện để được giảm 30% thuế TNDN...
Doanh nghiệp có vốn dưới 100 tỷ đồng: Được ưu đãi thuế
* Rất nhiều DN quan tâm đến quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dành
cho DN nhỏ và vừa. Nhưng như thế nào là DN nhỏ và vừa, xin bà giải thích về điều kiện này?
- Căn cứ khoản 1 Điều 3 Chương I Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30-6-2009 Chính phủ về
trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa thì DN nhỏ vừa cơ sở kinh doanh được chia thành 3 cấp
siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng i sản
được xác định trong bảng cân đối kế toán của DN) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn
vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:
Căn cứ Điều 2 Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số
29/2012/QH13 thì giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012 đối với DN quy định tại khoản 1
Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 như sau: DN nhỏ vừa, không bao gồm DN kinh doanh
trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; sản xuất hàng
hóa, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; doanh nghiệp được xếp hạng 1,
hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
Hợp tác xã vừa và nhỏ cũng được giảm thuế
* Thưa, vậy hợp tác quy lao động, vốn đáp ứng tiêu chí của DN nhỏ vừa thì
được ưu đãi thuế không?
- Quy định này áp dụng cho cả hợp tác xã (nhưng không bao gồm đơn vị sự nghiệp) đáp ứng các
tiêu chí trên.
* Số vốn làm tiêu chí xác định DN nhỏvừa da vào bảng cân đối kế toán do DN tự cung cấp
mà cơ quan thuế không cần kiểm?
- Số vốn làm căn cứ xác định DN nhỏ vừa tổng nguồn vốn được thể hiện trong bảng cân
đối kế toán lập ngày 31/12/2011 của DN. Trường hợp DN thành lập mới từ ngày 1/1/2012 thì số
vốn làm căn cứ là vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng
nhận đầu tư lần đầu.
* Còn số lao động làm căn cứ các xác định DN nhỏ và vừa được tính trên cơ sở nào, thưa bà?
Doanh nghiệp đang nghe hướng dẫn
làm hồ sơ thuế tại Cục thuế TP.HCM.
ƯU ĐÃI THUẾ - Trang 2
ƯU ĐÃI THUẾ - Người đăng: Thanh Trieu Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ƯU ĐÃI THUẾ 9 10 21