Ktl-icon-tai-lieu

văn bản kinh tế

Được đăng lên bởi Sáng Nguyễn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I .LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bối cảnh kinh doanh toàn cầu đang có nhiều biến động lớn , cuộc đua già
nh thị phần và chứng tỏ vị thế giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên
khốc liệt .Trong cuộc đua đó cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi .Dù là
ở bất kỳ ngành kinh doanh nào thì cạnh tranh luôn đồng hành cùng với sự
tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Do đó vấn đề đặt ra đối với doanh
nghiệp là phải hiểu biết quy luật cạnh tranh ,hiểu rõ bối cảnh của ngành kinh
doanh mình đang hoạt động từ đó có chiến lược phù hợp để duy trì và phát huy lợi
thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Và để làm được điều đó mộ yêu
cầu đặt ra là phải có một mô hình kinh tế phù hợp nhằm phân tích môi trường
cạnh tranh, các tác động đối với doanh
nghiệp. Mô hình M.porter 5 lực lượng cạnh tranh được xuất bản lần đầu
trên tạp chí Harvard Business Review năm 1979 với nội dung phân tích các tác độn
g đối với một ngành kinh doanh bất kỳ đã đáp ứng được nhu cầu của các
nhà hoạch định chiến lược .Xuất phát từ tính bức thiết của việc nghiên
cứu môi trường cạnh tranh của doanhnghiệp em xin được chon đề tài “Vận

dụng mô hình cạnh tranh của M. Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của
laptop TOSHIBA trên thị trường Việt Nam”
Bài viết nhằm phân tích thực trạng cạnh tranh trên thị trường laptop Việt Nam,
các lực lượng tác động tới sụ phát triển của ngành từ đó có những chiến
lược hợp lý nhằm phát huy lợi thế của Toshiba .

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Bài viết nhằm phân tích thực trạng cạnh tranh trên thị trường laptop Việt Nam,
các lực lượng tác động tới sụ phát triển của ngành từ đó có những chiến
lược hợp lý nhằm phát huy lợi thế của Toshiba

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Áp dụng mô hình M.porter 5 lực lượng cạnh tranh để phân tích khả năng
cạnh Tranh của laptop TOSHIBA trên thị trường Việt Nam.

4.

Kết cấu bài .

Gồm 3 phần
1. Giới thiệu về tập đoàn TOSHIBA và thực trạng thị trường laptop ở Việt Nam

2. Vận dụng mô hình năm nguồn lực cạnh tranh của Micheal Porter phân tích
khả năng cạnh tranh của laptop TOSHIBA trên thị trường Việt Nam.
3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Toshiba và biện pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh.

PHẦN II. NỘI DUNG

2.1 Giới thiệu về tập đoàn TOSHIBA và thực trạng thị trường laptop ở
Việt Nam .

2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển thương hiệu laptop TOSHIBA.
Được thành lập năm 1875, với gần 135 năm phát triển, cho đến nay tập
đoàn Toshiba đã trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn của Nhật Bản
và thế giới ...
PHẦN I .LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bối cảnh kinh doanh toàn cầu đang có nhiều biến động lớn , cuộc đua già
nh thị phần và chứng tỏ vị thế giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên
khốc liệt .Trong cuộc đua đó cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi .Dù là
ở bất kỳ ngành kinh doanh nào thì cạnh tranh luôn đồng hành cùng với sự
tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Do đó vấn đề đặt ra đối với doanh
nghiệp là phải hiểu biết quy luật cạnh tranh ,hiểu rõ bối cảnh của ngành kinh
doanh mình đang hoạt động từ đó có chiến lược phù hợp để duy trì và phát huy lợi
thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Và để làm được điều đó mộ yêu
cầu đặt ra là phải có một mô hình kinh tế phù hợp nhằm phân tích môi trường
cạnh tranh, các tác động đối với doanh
nghiệp. Mô hình M.porter 5 lực lượng cạnh tranh được xuất bản lần đầu
trên tạp chí Harvard Business Review năm 1979 với nội dung phân tích các tác độn
g đối với một ngành kinh doanh bất kỳ đã đáp ứng được nhu cầu của các
nhà hoạch định chiến lược .Xuất phát từ tính bức thiết của việc nghiên
cứu môi trường cạnh tranh của doanhnghiệp em xin được chon đề tài “Vận
văn bản kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn bản kinh tế - Người đăng: Sáng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
văn bản kinh tế 9 10 133