Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kết quả hoạt đông kinh doanh tại công ty tnhh 1 thành viên sản xuất và thương mại xnk ngọc khánh

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2143 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC

Nguyễn Minh Thọ - K36

Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ
trương chính sách để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa
dạng hoá các hình thức sở hữu và mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài.
Điều này đã tạo nên một luồng sinh khí mới đối với các doanh nghiệp, đem
lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp.
Hoạt động trong cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp phải luôn tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc bằng uy tín và chất
lượng sản phẩm của mình. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp là lợi nhuận và lợi nhuận tối đa, do vậy lợi nhuận được coi là đòn
bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích các chủ doanh nghiệp mở
rộng, phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất lao động. Mà đối
mặt với các doanh nghiệp là thương trường với sự chọn lọc đào thải rất khắt
khe, với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, nhu cầu tiêu
dùng trên thị trường thì lại thường xuyên biến đổi. Để đạt được mục tiêu
trên quả là một vấn đề khó khăn vất vả đối với các nhà doanh nghiệp. Vậy
con đường nào giúp cho các doanh nghiệp tồn tại và vươn lên mạnh mẽ
trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã này? Phải chăng đó là cả một nghệ
thuật, là cả một quá trình. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải luôn nhận
thức được rằng có tiêu thụ thì mới đảm bảo được thu hồi vốn đã bỏ ra và
tăng tích luỹ đồng thời nâng cao được đời sống cho công nhân viên trong
doanh nghiệp. Như vậy hoạt động tiêu thụ đóng vai trò quyết định đến hiệu
quả hoạt động của các doanh nghiệp. Ta biết rằng kế toán là một công cụ ghi
chép, tổng hợp thông tin kinh tế, là một công cụ quan trọng nhằm để quản lý
vốn, tài sản điều hành hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Những
thông tin do kế toán cung cấp là một trong những cơ sở quan trọng giúp cho
các nhà doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án sản
xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.

Nguyễn Minh Thọ - K36

Chuyên đề tốt nghiệp
Chính vì vậy việc tổ chức và không ngừng hoàn thiện công tác kế toán
tiêu thụ, xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong
các doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH 1 thành viên SX & TM
XNK Ngọc Khánh nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ
trong doanh nghiệp, Tác giả xin đi sâu vào nghiên cứu công tác tiêu thụ ở
Công ty.
Được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Bích Chi c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kết quả hoạt đông kinh doanh tại công ty tnhh 1 thành viên sản xuất và thương mại xnk ngọc khánh - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Xác định kết quả hoạt đông kinh doanh tại công ty tnhh 1 thành viên sản xuất và thương mại xnk ngọc khánh 9 10 55