Ktl-icon-tai-lieu

Xác định kết quả kinh doanh công ty Xăng Dầu Tiền Giang

Được đăng lên bởi 4mat08vn
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 4248 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo cáo tốt nghiệp

GVHD: Cử nhân HỒ THANH THẢO

PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN
GIANG
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:
1. Đặc điểm chung:
 Công ty xăng dầu Tiền Giang là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc tổng Công ty
Xăng Dầu Việt Nam (Viết tắt là PETROLIMEX). Ngành nghề kinh doanh: Ngành xăng
dầu, sản phẩm hóa dầu, gas; Vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch
vụ...; Dịch vụ kỹ thuật, thiết bị ngành xăng dầu, gas; Vận chuyển và giữ hộ xăng dầu;
Xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư chủ yếu.
 Trụ sở chính: Quốc lộ 50, phường 09, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 Điện thoại: (073).3873426 - (073).3872981 - (073).3872982. Fax: (073).3874043
 Mã số thuế:1200100370
 Email: Tiengiang@Petrolimex.com.vn
2. Lịch sử hình thành và phát triển:
Công ty Xăng Dầu Tiền Giang (tiền thân là công ty Vật Tư Tổng Hợp Tiền Giang)
được thành lập theo Quyết định số: 059/VT-TCCB, ngày 16/03/1976 của Tổng cục Vật
tư. Trong đó xăng dầu là trục kinh doanh chính với vai trò chủ đạo, có nhiệm vụ cung
ứng, điều phối đáp ứng đầy đủ kịp thời xăng dầu cho phát triển sản xuất kinh doanh, an
ninh quốc phòng và thực hiện quá trình đổi mới.
Tháng 08/1995 Công ty được tổ chức lại trên cơ sở sát nhập 03 đơn vị kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm: Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Tiền Giang, Chi
Nhánh Xăng Dầu Tiền Giang với Xí Nghiệp Liên Doanh Thương Mại Sông Tiền, lấy tên
là Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Tiền Giang, trực thuộc Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt
Nam. Đến tháng 09/2000 đổi tên thành Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang.
Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang có chức năng kinh doanh xăng dầu, sản phẩm, sản
phẩm hóa dầu, khí đốt (gas), vật liệu xây dựng, vật tư tổng hợp và các loại hình dịch vụ...
Trong đó, xăng dầu là trục kinh doanh chính với vai trò chủ đạo bảo đảm điều phối cung
ứng đầy đủ, kịp thời xây dựng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh an ninh quốc
phòng và đời sống của nhân dân địa phương.
Trong quá trình phát triển, Công ty đã thường xuyên đầu tư xây dựng mới, nâng
cấp trang thiết bị bơm rót điện tử cho cửa hàng bán lẻ; nâng cấp cải tạo hệ thống công
nghệ kho như Lưu lượng kế, mái phao, hệ thống báo động tràn dầu ở bể chứa, hệ thống
phao quay ứng phó sự cố tràn dầu và vi tính với hệ thống mạng nội bộ Công ty giữa văn
phòng, các kho, cửa hàng xăng dầu, gas mạng ngành Petrolimex với Tổng công ty từ các
phòng ban nghiệp vụ, kho và tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Gas.
Về cơ sở vật chất: Năm 1995 Công ty chỉ có 16 cửa hàng bán lẻ xăn...
Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Cử nhân HỒ THANH THẢO
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN
GIANG
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:
1. Đặc điểm chung:
Công ty xăng dầu Tiền Giang doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc tổng Công ty
Xăng Dầu Việt Nam (Viết tắt PETROLIMEX). Ngành nghề kinh doanh: Ngành xăng
dầu, sản phẩm hóa dầu, gas; Vật liệu xây dựng, vật nông nghiệp, thương mại dịch
vụ...; Dịch vụ kỹ thuật, thiết bị ngành xăng dầu, gas; Vận chuyển giữ h xăng dầu;
Xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư chủ yếu.
Trụ sở chính: Quốc lộ 50, phường 09, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: (073).3873426 - (073).3872981 - (073).3872982. Fax: (073).3874043
Mã số thuế:1200100370
Email: Tiengiang@Petrolimex.com.vn
2. Lịch sử hình thành và phát triển:
Công ty Xăng Dầu Tiền Giang (tiền thân là công ty Vật Tư Tổng Hợp Tiền Giang)
được thành lập theo Quyết định số: 059/VT-TCCB, ngày 16/03/1976 của Tổng cục Vật
tư. Trong đó xăng dầu trục kinh doanh chính với vai trò chủ đạo, nhiệm vụ cung
ứng, điều phối đáp ứng đầy đủ kịp thời xăng dầu cho phát triển sản xuất kinh doanh, an
ninh quốc phòng và thực hiện quá trình đổi mới.
Tháng 08/1995 Công ty được tổ chức lại trên cơ sở sát nhập 03 đơn vị kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm: Công Ty VậtTổng Hợp Tiền Giang, Chi
Nhánh Xăng Dầu Tiền Giang với Xí Nghiệp Liên Doanh Thương Mại Sông Tiền, lấy tên
Công Ty Vật Tổng Hợp Tiền Giang, trực thuộc Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt
Nam. Đến tháng 09/2000 đổi tên thành Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang.
Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang có chức năng kinh doanh xăng dầu, sản phẩm, sản
phẩm hóa dầu, khí đốt (gas), vật liệu xây dựng, vật tư tổng hợp và các loại hình dịch vụ...
Trong đó, xăng dầu là trục kinh doanh chính với vai trò chủ đạo bảo đảm điều phối cung
ứng đầy đủ, kịp thời xây dựng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh an ninh quốc
phòng và đời sống của nhân dân địa phương.
Trong quá trình phát triển, Công ty đã thưng xuyên đầu xây dựng mới, nâng
cấp trang thiết bị bơm rót điện tử cho cửa hàng bán lẻ; ng cấp cải tạo hệ thống công
nghệ kho như Lưu lượng kế, mái phao, hệ thống báo động tràn dầu bể chứa, hệ thống
phao quay ứng phó sự cố tràn dầu vi nh với hệ thống mạng nội bộ Công ty giữa văn
phòng, các kho, cửa hàng xăng dầu, gas mạng ngành Petrolimex với Tổng công ty từ các
phòng ban nghiệp vụ, kho và tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Gas.
Về cơ sở vật chất: Năm 1995 Công ty chỉ có 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas với
thiết bị kỹ lạc hậu, đến nay đã phát triển trên 36 cửa hàng xăng dầu, gas quy đạt
tiêu chuẩn, quy định với trang thiết bị tiên tiến, hiện đại thế hệ mới nhất. m 1995,
Công ty 2 kho sức chứa 9.200 m
3
thì đến nay đã tăng thêm 1 kho xăng dầu, 1 kho
chiết xuất gas. Tổng sức chứa xăng dầu hiện nay của 3 kho15.000 m
3
, kho Gas có sức
chứa 30 tấn, cung cấp bình quân 150 tấn/ tháng.
HSTH: ĐẶNG THỊ THANH TRÚC - LỚP 063KG2 Trang
1
Xác định kết quả kinh doanh công ty Xăng Dầu Tiền Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định kết quả kinh doanh công ty Xăng Dầu Tiền Giang - Người đăng: 4mat08vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Xác định kết quả kinh doanh công ty Xăng Dầu Tiền Giang 9 10 643