Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi vinhgiang1979
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh
nghiệp tại Việt Nam hiện nay
10:30, 30/05/2014
THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
(Taichinh) - (Tài chính) Để nhà quản trị có được những thông tin hữu ích từ những sổ
sách, báo cáo để làm cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình thì việc xây dựng một hệ thống thông tin
kế toán vững mạnh là điều rất quan trọng.

Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp (DN) Việt Nam
Chất lượng của hệ thống thông tin kế toán được đánh giá thông qua tính chính xác,
nhanh chóng, kịp thời nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng thông tin cho nhiều đối
tượng với những mục đích khác nhau, cũng như tính mềm dẻo của hệ thống và tính
toàn vẹn, đầy đủ của hệ thống. Hệ thống thông tin kế toán được xây dựng tùy theo
mục tiêu cung cấp thông tin phục vụ cho các tổ chức bên ngoài hay sử dụng trong nội
bộ DN.
Để có cơ sở đưa ra các giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán hữu ích cung cấp
thông tin quản lý trong DN, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 15 DN là những công ty
niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để tìm hiểu thực trạng tổ chức hệ
thống thông tin kế toán tại các đơn vị này (Bảng 1). ui
Qua kết quả khảo sát về tình hình tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các DN, có
thể rút ra một số nhận xét như sau: Đa số các DN Việt Nam có áp dụng hệ thống
thông tin kế toán phục vụ quản lý, tuy ở những mức độ khác nhau nhưng phần nào đã
đáp ứng được nhu cầu thông tin cho quản trị nội bộ công ty. Đồng thời, các DN tổ
chức công tác kế toán bao hàm những nội dung cơ bản, cần thiết bằng những phương
pháp, kỹ thuật tương đối phù hợp với công tác quản trị của đơn vị. Qua đó tạo điều
kiện trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị thực hiện tốt các chức
năng của mình. Nội dung và nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản biểu hiện ở các công ty như
sau: Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng phạm vi chuyên môn, hoặc cấp
bậc quản trị; Xác định, kiểm soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế phát sinh.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác kế toán ở các DN Việt Nam còn có những hạn chế
như sau:
Một là, ở những DN đã tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản lý, việc thực
hiện chưa có tính hệ thống, nội dung lạc hậu, nhiều nội dung trùng lắp, các phương
pháp kỹ thuật vận dụng rất đơn giản, chưa chú ý đến khai thác các phương tiện, kỹ
thuật xử lý thông tin hiện đại, chưa tạo được sự kết nối, tính ổn định, định hướng giữa
thông tin phục vụ quản lý với nhu cầu thông tin thực hiệ...
Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh
nghiệp tại Việt Nam hiện nay
10:30, 30/05/2014
THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
(Taichinh) - (Tài chính) Để nhà quản trị được những thông tin hữu ích từ những sổ
sách, báo cáo để làm sở đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình thì việc xây dựng một hệ thống thông tin
kế toán vững mạnh là điều rất quan trọng.
Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp (DN) Việt Nam
Chất lượng của hệ thống thông tin kế toán được đánh giá thông qua tính chính c,
nhanh chóng, kịp thời nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng thông tin cho nhiều đối
tượng với những mục đích khác nhau, cũng như tính mềm dẻo của hệ thống tính
toàn vẹn, đầy đủ của hệ thống. Hệ thống thông tin kế toán được xây dựng tùy theo
mục tiêu cung cấp thông tin phục vụ cho các tổ chức bên ngoài hay sử dụng trong nội
bộ DN.
Để sở đưa ra các giải pháp tổ chức hthống thông tin kế toán hữu ích cung cấp
thông tin quản trong DN, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 15 DN những công ty
niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Nội để tìm hiểu thực trạng tổ chức hệ
thống thông tin kế toán tại các đơn vị này (Bảng 1). ui
Qua kết quả khảo sát về tình hình tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các DN, có
thể rút ra một số nhận xét như sau: Đa số các DN Việt Nam áp dụng hệ thống
thông tin kế toán phục vụ quản lý, tuynhững mức độ khác nhau nhưng phần nào đã
đáp ứng được nhu cầu thông tin cho quản trị nội bộ công ty. Đồng thời, các DN tổ
chức côngc kế toán bao hàm những nội dung bản, cần thiết bằng những phương
pháp, kỹ thuật tương đối phù hợp với công c quản trị của đơn vị. Qua đó tạo điều
kiện trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị thực hiện tốt các chức
năng của mình. Nội dung nghiệp vụ kỹ thuật bản biểu hiện các công ty như
sau: Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng phạm vi chuyên môn, hoặc cấp
bậc quản trị; Xác định, kiểm soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế phát sinh.
Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay - Trang 2
Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay - Người đăng: vinhgiang1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay 9 10 638