Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi ôn tập môn toán 2016

Được đăng lên bởi Quynh Tran
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016

TRUNG TÂM HIẾU HỌC MINH CHÂU

Môn thi: Toán

ĐỀ THỬ SỨC SỐ 1 – GIAI ĐOẠN 2

Thời gian: 180 phút.

2x  1
C  Khảο sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C  của hàm số;
x 1
Câu 2 (1 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f x   x  1e x trên đoạn 1;1 .


Câu 1 (1 điểm). Cho hàm số y 

Câu 3 (1.0 điểm)
1. Giải phương trình: log3  x  5  log9  x  2   log
2

3

 x 1  log

3

2. 1

2. Cho số phức z thỏa mãn z  1  i  z  1  2i  . Tính mô đun của z .
2

1

Câu 4 (1.0 điểm). Tính tích phân I 

 1  x   2  e  dx
2x

0

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2; 2;0  , B  1;1; 1 và mặt phẳng

( P) có phương trình 2 x  2 y  z  2  0. Hãy viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa AB , vuông góc với ( P) và
viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm B tiếp xúc với mặt phẳng ( P) .
Câu 6 (1.0 điểm)
1.

Giải phương trình 2 3 cos2 x  6sin x.cos x  3  3

*

2. Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một trường phổ thông có 4 học
sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi
giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác
suất để trong 5 em được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 12.
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SC 

a 6
. Tính thể tích khối chóp S. ABCD và khoảng cách giữa hai đường
2

thẳng AD, SB theo a.
Câu 8 (1,0 điểm). Cho ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC , G là trọng tâm ABM , điểm

D  7; 2  là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA  GD. Tìm tọa độ điểm A, lập phương trình AB, biết hoành
độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3x  y  13  0.
2 x3  4 x 2  3 x  1  2 x3  2  y  3  2 y

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
3

 x  2  14  x 3  2 y  1

1
 2

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a,b, c  0 thỏa mãn a  2b  c và a 2  b 2  c 2  2  ab  bc  ca . Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức P 

a c  2
a b  c   a  b  1



a b  1

a  c a  2b  c 

----------------------------------Hết-----------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
ĐỀ DỰ ĐOÁN THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ - NĂM 2016

TRANG 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ...
ĐỀ DỰ ĐOÁN THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ - NĂM 2016 TRANG 1
B GIÁO DO
K THI TH THPT QUC GIA 2016
TRUNG TÂM HIU HC MINH CHÂU
Môn thi: Toán
 TH SC S 1 N 2
Thi gian: 180 phút.
Câu 1 (1  
21
1
x
yC
x

C

Câu 2 (1 . , 
1
x
f x x e

1;1



.
Câu 3 (1.0 
1. :
2
39
33
log 5 log 2 log 1 log 2. 1x x x
2. 
z

. Tính 
z
.
 Tính tích phân
1
2
0
12
x
I x e dx
Câu 5 (1,0 điểm). 
2;2;0A
,
1;1; 1B 

()P

2 2 2 0.x y z

()Q

AB

()P

()S

()P
.

1. 
2
2 3cos 6sin .cos 3 3 *x x x
2.  môn toán 

 môn toán 

 Cho hình chóp
.S ABCD

ABCD

,a

SAD


6
.
2
a
SC

.S ABCD


,AD SB
theo
.a
    Cho
ABC
  
.A

M
  
,BC
G
  
,ABM

7; 2D

MC
sao cho
.GA GD

,A

,AB


A

AG
 trình
3 13 0.xy
 
3 2 3
3
2 4 3 1 2 2 3 2 1
2 14 3 2 1 2
x x x x y y
x x y
 Cho
, , 0a b c

2a b c
2 2 2
2a b c ab bc ca

c

21
12
a c a b
P
a b c a b a c a b c

----------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
10 đề thi ôn tập môn toán 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi ôn tập môn toán 2016 - Người đăng: Quynh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
10 đề thi ôn tập môn toán 2016 9 10 10