Ktl-icon-tai-lieu

18 đề thi thử vật lí

Được đăng lên bởi nnhung165-gmail-com
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 9395 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐỂ SỐ 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
BẮC NINH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: VẬT LÍ LẦN THỨ 3
Thời gian làm bài: 90 phút
-----------------------------------------

A.PHẦN CHUNG ( 40 câu)
Câu 1. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động trên mặt phẳng
ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn
bằng μ = 0,2. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
A.  / 25 5 (s)..
B.  / 20 (s).
C.  /15 (s).
D.  / 30 (s).
Câu 2. Mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số 20Hz. Thấy rằng 2 điểm A và B trên mặt
nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha. Tính vận tốc truyền sóng
biết vận tốc vào cỡ 0,7m/s đến 1m/s
A. 0,75m/s
B. 0,8m/s .
C. 0,9m/s
D. 0,95m/s
Câu 3. Một lò xo có độ cứng k = 16N/m có một đầu được giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng
M =240 g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Một viên bi khối lượng m = 10 g bay với vận tốc
vo = 10m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt
phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí. Biên độ dao động của hệ là
A. 5cm
B. 10cm
C. 12,5cm
D.2,5cm
Câu 4. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 , x2 , x3
.Biết x12  6 cos( t   / 6); x23  6 cos( t  2 / 3); x13  6 2 cos( t   / 4) Khi li độ của x1 đạt giá trị cực đại thị
li độ của x3 bằng bao nhiêu
A.3 cm
B.0 cm
C. 3 6 cm
D.3 2 cm
Câu 5. Cho hai dao động điều hoà cùng phương : x1 = 2 cos (4t +  1 )cm và x2 = 2 cos( 4t +  2 )cm. Với 0
 2   1  . Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2 cos ( 4t +  / 6 )cm. Pha ban đầu  1 là :
A.  / 2
B. -  / 3
C.  / 6
D. -  / 6
Câu 6. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính
bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 5 m/s.
B. 4 m/s.
C. 40 cm/s.
D. 50 cm/s.
Câu 7: Một động cơ 200W- 50V, có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ
số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến thế là không đáng
kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,8A.
B. 1A.
C. 1,25A.
D. 2A
Câu 8. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang
dao động đ...
ĐỂ SỐ 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013
BẮC NINH Môn thi: VẬT LÍ LẦN THỨ 3
Thời gian làm bài: 90 phút
-----------------------------------------
A.PHẦN CHUNG ( 40 câu)
Câu 1 . Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động trên mặt phẳng
ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn
bằng μ = 0,2. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
A.
/ 25 5
(s).. B.
/ 20
(s). C.
/15
(s). D.
/ 30
(s).
Câu 2. Mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số 20Hz. Thấy rằng 2 điểm A và B trên mặt
nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha. Tính vận tốc truyền sóng
biết vận tốc vào cỡ 0,7m/s đến 1m/s
A. 0,75m/s B. 0,8m/s . C. 0,9m/s D. 0,95m/s
Câu 3. Một lò xo có độ cứng k = 16N/m có một đầu được giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng
M =240 g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Một viên bi khối lượng m = 10 g bay với vận tốc
v
o
= 10m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt
phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí. Biên độ dao động của hệ là
A. 5cm B. 10cm C. 12,5cm D.2,5cm
Câu 4 . Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình
1 2 3
, ,x x x
.Biết
12 23 13
6cos( / 6); 6cos( 2 /3); 6 2 cos( / 4)x t x t x t
Khi li độ của
1
x
đạt giá trị cực đại thị
li độ của
3
x
bằng bao nhiêu
A.3 cm B.0 cm C. 3
cm D.3
cm
Câu 5 . Cho hai dao động điều hoà cùng phương : x
1
= 2 cos (4t +
1
)cm và x
2
= 2 cos( 4t +
2
)cm. Với 0
12
. Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2 cos ( 4t +
/ 6
)cm. Pha ban đầu
1
là :
A.
/ 2
B. -
/3
C.
/ 6
D. -
/ 6
Câu 6 . Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính
bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.
Câu 7 : Một động cơ 200W- 50V, có hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ
số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến thế là không đáng
kể. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 0,8A. B. 1A. C. 1,25A. D. 2A
Câu 8 . Một con lắc xo đặt nằm ngang gồm vật M khối lượng 400g xo hệ số cứng 40N/m đang
dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật
m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ
A.
2 5cm
B. 4,25cm C.
3 2cm
D.
2 2cm
Câu 9 . Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng
trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch
pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8
Hz đến 13 Hz.
A. 8,5Hz B. 10Hz C. 12Hz D. 12,5Hz
Câu 10 . Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và
phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì
mức cường độ âm bằng
A. 90dB B. 110dB C. 120dB D. 100dB
18 đề thi thử vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
18 đề thi thử vật lí - Người đăng: nnhung165-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
18 đề thi thử vật lí 9 10 397