Ktl-icon-tai-lieu

200 bài toán vật lí hóc búa

Được đăng lên bởi rednote
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 1 lần
200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA

200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

(200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution)
Tác giả:

NXB :
Year :

Gnädig,Loránd Eötvös University, Budapest
G. Honyek, Radnoti Teacher Training School
K. F. Riley, University of Cambridge
Cambridge: Cambridge University Press
2002/2004

Động Học : 1, 3, 5, 36, 37, 38, 40, 41, 64, 65, 66, 84, 86 .
Động Lực Học : 2, 7, 8, 12, 13, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 70, 73, 77, 78 , 79, 80, 82, 83, 85, 90, 154,
183, 184, 186, 193, 194 .
Hấp Dẫn : 15, 16, 17, 18, 32, 81, 87, 88, 109, 110, 111, 112, 116, 134
Năng Lượng Cơ Học : 6, 7, 17, 18, 32, 51, 107
Các Va Chạm : 20, 45, 46, 47, 48, 71, 72, 93, 94, 144, 194, 195 .
Cơ Vật Rắn : 39, 42, 58, 60, 61, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Tĩnh Học : 9, 10, 11, 14, 25, 26, 43, 44, 67, 68, 69
Chuỗi/Dây Chuyền : 4, 67, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108
Chất Lỏng và Chất Khí :19, 27, 28, 49, 50, 70, 73, 74, 75, 91, 115, 143, 200
Sức Căng Mặt Ngoài : 29, 62, 63, 129, 130, 131, 132, 143, 199
Nhiệt Động Học :20, 21, 133, 135, 136, 145, 146, 147, 148
Chuyển Pha : 134, 137, 138, 140, 141
Mắt : 52, 53, 54, 55, 56, 125, 126, 127, 128
Tĩnh Điện : 41, 90, 91, 92, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157,
183, 192, 193
Tĩnh Từ : 89, 119, 120, 153, 154, 172, 186
Dòng Điện : 22, 23, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 172
Điện Từ : 30, 31, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186,
187
Vật Lý Hạt Nhân : 93, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198
Tích Phân Thứ Nguyên, Tỷ Xích, Đánh Giá : 15, 57, 58, 59, 76, 77, 126, 139, 142, 185, 199

Nhóc Phố Núi

0

200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA

Bài 1: Có ba con sên đang nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 60cm . Cùng một
lúc 3 con khởi hành, con thứ nhất đi hướng về con thứ hai, con thứ hai hướng về con thứ
ba, con thứ ba hướng về con thứ nhất, với cùng một tốc độ không đổi 5cm/phút. Trong
suốt cuộc hành trình, mỗi con luôn chuyển động về phía con đích đến tương ứng. Phải
mất bao lâu, và quãng đường mà mỗi con đi được cho đến lúc chúng gặp nhau? Viết
phương trình đường đi? Nếu mỗi con được coi như một chất điểm thì chúng sẽ bò xung
quanh điểm gặp nhau mấy lần ?
Bài 2: Một vật nhỏ đang ở trạng thái nghỉ trên mép của một cái bàn nằm ngang. Nó bị
đẩy đột ngột và di chuyển đến một vị trí khác của cái bàn , cách vị trí cũ 1m, chỉ sau 2s.
Phải chăng vật này có bánh xe ?
Bài 3: Một cái thuyền có thể đi với tốc độ 3m/...
200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA
200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI
(200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution)
Tác giả: Gnädig,Loránd Eötvös University, Budapest
G. Honyek, Radnoti Teacher Training School
K. F. Riley, University of Cambridge
NXB : Cambridge: Cambridge University Press
Year : 2002/2004
Động Học : 1, 3, 5, 36, 37, 38, 40, 41, 64, 65, 66, 84, 86 .
Động Lực Học : 2, 7, 8, 12, 13, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 70, 73, 77, 78 , 79, 80, 82, 83, 85, 90, 154,
183, 184, 186, 193, 194 .
Hấp Dẫn : 15, 16, 17, 18, 32, 81, 87, 88, 109, 110, 111, 112, 116, 134
Năng Lượng Cơ Học : 6, 7, 17, 18, 32, 51, 107
Các Va Chạm : 20, 45, 46, 47, 48, 71, 72, 93, 94, 144, 194, 195 .
Cơ Vật Rắn : 39, 42, 58, 60, 61, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Tĩnh Học : 9, 10, 11, 14, 25, 26, 43, 44, 67, 68, 69
Chuỗi/Dây Chuyền : 4, 67, 81, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108
Chất Lỏng và Chất Khí :19, 27, 28, 49, 50, 70, 73, 74, 75, 91, 115, 143, 200
Sức Căng Mặt Ngoài : 29, 62, 63, 129, 130, 131, 132, 143, 199
Nhiệt Động Học :20, 21, 133, 135, 136, 145, 146, 147, 148
Chuyển Pha : 134, 137, 138, 140, 141
Mắt : 52, 53, 54, 55, 56, 125, 126, 127, 128
Tĩnh Điện : 41, 90, 91, 92, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157,
183, 192, 193
Tĩnh Từ : 89, 119, 120, 153, 154, 172, 186
Dòng Điện : 22, 23, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 172
Điện Từ : 30, 31, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186,
187
Vật Lý Hạt Nhân : 93, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198
Tích Phân Thứ Nguyên, Tỷ Xích, Đánh Giá : 15, 57, 58, 59, 76, 77, 126, 139, 142, 185, 199
Nhóc Phố Núi
0
200 bài toán vật lí hóc búa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 bài toán vật lí hóc búa - Người đăng: rednote
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
200 bài toán vật lí hóc búa 9 10 705