Ktl-icon-tai-lieu

200 câu hỏi về môi trường

Được đăng lên bởi bemyheart-9x-gmail-com
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 6494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Môi trường là gì?
2. Môi trường có những chức năng cơ bản nào?
3. Vì sao nói Môi trường trái đất là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người?
4. Bảo vệ môi trường là việc của ai?
5. Phải làm gì để bảo vệ môi trường?
6. Khoa học môi trường là gì?
7. Khoa học môi trường nghiên cứu những gì?
8. Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?
9. Vì sao nói Môi trường là nguồn tài nguyên của con người?
10. Khủng hoảng môi trường là gì?
11. Công nghệ môi trường là gì ?
12. Công nghệ sạch là gì?
13. Sản xuất sạch hơn là gì?
14. Sự cố môi trường là gì?
15. Ô nhiễm môi trường là gì?
16. Suy thoái môi trường là gì?
17. Tiêu chuẩn môi trường là gì?
18. ISO 14000 là gì?
19. Ðánh giá tác động môi trường là gì?
20. Kinh tế môi trường là gì?
21. An ninh môi trường là gì?
22. Tai biến môi trường là gì?
23. Quan trắc môi trường là gì?
24. Sức ép môi trường là gì?
25. Vì sao nói con người cũng là một nguồn ô nhiễm?
26. Thế nào là sự phát triển bền vững?
27. Du lịch tác động tích cực đến môi trường như thế nào?
28. Du lịch tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
29. Du lịch sinh thái là gì?
30. Du lịch bền vững là gì?
31. Khí quyển trái đất hình thành như thế nào?
32. Khí quyển có mấy lớp?
33. Thành phần khí quyển gồm những gì ?
34. Hiệu ứng nhà kính là gì?
35. Biến đổi khí hậu là gì?
36. Ô nhiễm không khí là gì? Vì sao không khí bị ô nhiễm?
37. Các tác nhân nào gây ô nhiễm không khí?
38. Mức độ ô nhiễm không khí được biểu thị như thế nào?
39. Các khí nhân tạo nào gây ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất đối với con người và khí quyển trái
đất?
40. Tầng Ozon là gì?
41. Nguyên nhân nào dẫn đến thủng tầng Ozon?
42. Mưa axit là gì?
43. Vì sao buổi sớm, không khí trong thành phố lại bị ô nhiễm rất nặng?
44. Vì sao không khí trong nhà cũng bị ô nhiễm?
45. Không khí trong thành phố và làng quê khác nhau như thế nào?
46. Ðất là gì? Ðất hình thành như thế nào?
47. Các nguyên tố hoá học và sinh vật trong đất được phân chia như thế nào?
48. Tài nguyên đất là gì?
49. Ðộ phì nhiêu của đất là gì?
50. Thế nào là ô nhiễm môi trường đất?
51. Các hệ thống sản xuất tác động đến môi trường đất như thế nào?
52. Ðất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào?
53. Hoang mạc hoá là gì?
54. Ðất ngập nước là gì?

55. Các vùng đất ngập nước ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng như thế nào?
56. Tai biến địa chất là gì?
57. Nước trên trái đất có hình thái như thế nào?
58. Nước đóng vai trò quan trọng như thế nào?
59. Các vấn đề môi trường liên quan tới tài ngu...
1. Môi trường là gì?
2. Môi trường có những chức năng cơ bản nào?
3. Vì sao nói Môi trường trái đất là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người?
4. Bảo vệ môi trường là việc của ai?
5. Phải làm gì để bảo vệ môi trường?
6. Khoa học môi trường là gì?
7. Khoa học môi trường nghiên cứu những gì?
8. Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?
9. Vì sao nói Môi trường là nguồn tài nguyên của con người?
10. Khủng hoảng môi trường là gì?
11. Công nghệ môi trường là gì ?
12. Công nghệ sạch là gì?
13. Sản xuất sạch hơn là gì?
14. Sự cố môi trường là gì?
15. Ô nhiễm môi trường là gì?
16. Suy thoái môi trường là gì?
17. Tiêu chuẩn môi trường là gì?
18. ISO 14000 là gì?
19. Ðánh giá tác động môi trường là gì?
20. Kinh tế môi trường là gì?
21. An ninh môi trường là gì?
22. Tai biến môi trường là gì?
23. Quan trắc môi trường là gì?
24. Sức ép môi trường là gì?
25. Vì sao nói con người cũng là một nguồn ô nhiễm?
26. Thế nào là sự phát triển bền vững?
27. Du lịch tác động tích cực đến môi trường như thế nào?
28. Du lịch tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
29. Du lịch sinh thái là gì?
30. Du lịch bền vững là gì?
31. Khí quyển trái đất hình thành như thế nào?
32. Khí quyển có mấy lớp?
33. Thành phần khí quyển gồm những gì ?
34. Hiệu ứng nhà kính là gì?
35. Biến đổi khí hậu là gì?
36. Ô nhiễm không khí là gì? Vì sao không khí bị ô nhiễm?
37. Các tác nhân nào gây ô nhiễm không khí?
38. Mức độ ô nhiễm không khí được biểu thị như thế nào?
39. Các khí nhân tạo nào gây ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất đối với con người và khí quyển trái
đất?
40. Tầng Ozon là gì?
41. Nguyên nhân nào dẫn đến thủng tầng Ozon?
42. Mưa axit là gì?
43. Vì sao buổi sớm, không khí trong thành phố lại bị ô nhiễm rất nặng?
44. Vì sao không khí trong nhà cũng bị ô nhiễm?
45. Không khí trong thành phố và làng quê khác nhau như thế nào?
46. Ðất là gì? Ðất hình thành như thế nào?
47. Các nguyên tố hoá học và sinh vật trong đất được phân chia như thế nào?
48. Tài nguyên đất là gì?
49. Ðộ phì nhiêu của đất là gì?
50. Thế nào là ô nhiễm môi trường đất?
51. Các hệ thống sản xuất tác động đến môi trường đất như thế nào?
52. Ðất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào?
53. Hoang mạc hoá là gì?
54. Ðất ngập nước là gì?
200 câu hỏi về môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 câu hỏi về môi trường - Người đăng: bemyheart-9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
200 câu hỏi về môi trường 9 10 924