Ktl-icon-tai-lieu

32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm

Được đăng lên bởi maivyle
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 5 lần
32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm. Những công thức cơ bản dưới đây
sẽ giúp ích kỹ sư thiết kế rất nhiều trong việc tính toán moment và lực cắt, điều này làm
giảm thời gian thiết kế xuống rất nhiều hoặc dựa vào công thức cơ bản này người kỹ sư có
thể kiểm tra lại tính toán để so sánh với máy tính.
Quy ước trên biểu đồ moment như sau:

1. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều

2. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần

3. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần ở đầu dầm

4. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều ở 2 đầu dầm

5. Dầm đơn giản chịu tải trọng hình tam giác

6. Dầm đơn giản chịu tải trọng hình tam giác cân có đỉnh ở giữa dầm

7. Dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung ở giữa dầm

8. Dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung tại một điểm bất kỳ

9. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung đối xứng

10. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung không đối xứng

11. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung khác nhau không đối xứng

12. Dầm mút thừa chịu tải phân bố đều

13. Dầm mút thừa chịu tải trọng tập trung tại đầu dầm

14. Dầm mút thừa chịu tải trọng tập trung tại một điểm bất kỳ

15. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải phân bố đều

16. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải trọng tập trung

17. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải trọng tập trung ở một vị trí
bất kỳ

18. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải trọng phân bố đều
toàn dầm

19. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải trọng phân bố đều trên
phần mút thừa

20. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải tập trung tại đầu mút
thừa

21. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải tập trung trong dầm

22. Dầm đơn giản có 2 dầm mút thừa ở 2 bên chịu tải trọng phân bố đều trên toàn dầm

23. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng phân bố

24. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng tập trung tại giữa dầm

25. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng tập trung tại một vị trí bất kỳ

26. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tại trọng phân bố ở một nhịp

27. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng tập trung ở một nhịp

28. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng tập trung ở một nhịp tại vị trí bất kỳ

29. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng phân bố trên 2 nhịp

30. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải tập trung trên 2 nhịp

31. Dầm liên tục 2 nhịp không đều nhưng chịu tải trọng đều trên 2 nhịp

32. Dầm liên tục 2 nhịp không đều nhưng chịu tải trọng tập trung trên 2 nh ịp

...
32 công th c c b n tính toán moment và l c c t cho d m. Nh ng công th c c b n d i đây ơ ơ ướ
s giúp ích k s thi t k r t nhi u trong vi c tính toán moment và l c c t, đi u này làm ư ế ế
gi m th i gian thi t k xu ng r t nhi u ho c d a vào công th c c b n này ng i k s ế ế ơ ườ ư
th ki m tra l i tính toán đ so sánh v i máy tính.
Quy c trên bi u đ moment nh sau: ướ ư
1. D m đ n gi n ch u t i tr ng đ u ơ
32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm - Người đăng: maivyle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm 9 10 607