Ktl-icon-tai-lieu

46 CÂU HỎI THỰC TIỄN CÓ THỂ ĐƯA VÀO BÀI HỌC

Được đăng lên bởi Tran Anh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV: Trương Thế Thảo

46 CÂU HỎI THỰC TIỄN CÓ THỂ ĐƯA VÀO BÀI HỌC
Trong dạy và học hóa học, việc đưa các câu hỏi thực tiễn vào trong
giờ học sẽ giúp hóa học gần gũi hơn với học sinh, tạo hứng thú, đồng thời
giúp các em học sinh hiểu biết hơn về cuộc sống. Bài viết sau tổng hợp 46
câu hỏi thực tiễn có nội dung gắn với bài học.
VẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?
Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có
chứa các khí SO2, NO, NO2,…Các khí này tác dụng với oxi O2 và hơi nước
trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại ( có trong khói, bụi nhà máy) hoặc
ozon tạo ra axit sunfuric H2SO4 và axit nitric HNO3.
2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4
2NO + O2 → 2NO2
4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
Axit H2SO4 và HNO3 tan vào nước mưa tạo ra mưa axit. Vai trò chính của
mưa axit là H2SO4 còn HNO3 đóng vai trò thứ hai.
Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới.
Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các
tượng đài làm từ đá cẩm thạch, đá vôi, đá phiến ( các loại đá này thành phần
chính là CaCO3):
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O
CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O
Áp dụng: Ngày nay hiện tượng mưa axit và những tác hại của nó đã gây nên
những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở những nước công nghiệp phát
triển. Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn được cả thế giới quan tâm. Việt Nam
chúng ta đang rất chú trọng đến vấn đề này. Do vậy mà giáo viên phải cung
cấp cho học sinh những hiểu biết về hiện tượng mưa axit cũng như tác hại
của nó nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể giáo viên có thể đặt
câu hỏi trên cho học sinh trả lời sau khi dạy xong phần Sản xuất axit
sunfuric trong bài “Axit sunfuric. Muối sunfat”(Tiết 55-56 lớp 10 CB) hoặc
áp dụng trong bài“Axit nitric” (tiết 14-15 lớp 11CB).

GV: Trương Thế Thảo

VẤN ĐỀ 2: Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã
uống rượu?
Thành phần chính của các loại nước uống có cồn là rượu etylic. Đặc tính của
rượu etylic là dễ bị oxi hóa. Có rất nhiều chất oxi hóa có thể tác dụng với
rượu nhưng người chọn một chất oxi hóa là crom(VI)oxit CrO3. Đây là một
chất oxi hóa rất mạnh, là chất ở dạng kết tinh thành tinh thể màu vàng da
cam. Bột oxit CrO3 khi gặp rượu etylic sẽ bị khử thành oxit Cr2O3 là một hợp
chất có màu xanh đen.
Các cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ phân tích rượu etylic có chứa
CrO3. Khi tài xế hà hơi thở vào dụng cụ phân tích trên, nếu trong hơi thở có
chứa hơi rượu thì hơi rượu sẽ tác dụng với CrO3...
GV: Trương Thế Thảo
46 CÂU HỎI THỰC TIỄN CÓ THỂ ĐƯA VÀO BÀI HỌC
Trong dạy và học hóa học, việc đưa các câu hỏi thực tiễn vào trong
giờ học sẽ giúp hóa học gần gũi hơn với học sinh, tạo hứng thú, đồng thời
giúp các em học sinh hiểu biết hơn về cuộc sống. Bài viết sau tổng hợp 46
câu hỏi thực tiễn có nội dung gắn với bài học.
VẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?
Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có
chứa các khí SO
2
, NO, NO
2
,…Các khí này tác dụng với oxi O
2
và hơi nước
trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại ( có trong khói, bụi nhà máy) hoặc
ozon tạo ra axit sunfuric H
2
SO
4
và axit nitric HNO
3
.
2SO
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 2H
2
SO
4
2NO + O
2
→ 2NO
2
4NO
2
+ O
2
+ 2H
2
O → 4HNO
3
Axit H
2
SO
4
và HNO
3
tan vào nước mưa tạo ra mưa axit. Vai trò chính của
mưa axit là H
2
SO
4
còn HNO
3
đóng vai trò thứ hai.
Hiện nay mưa axit là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới.
Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các
tượng đài làm từ đá cẩm thạch, đá vôi, đá phiến ( các loại đá này thành phần
chính là CaCO
3
):
CaCO
3
+ H
2
SO
4
→ CaSO
4
+ CO
2
↑ + H
2
O
CaCO
3
+ 2HNO
3
→ Ca(NO
3
)
2
+ CO
2
↑ + H
2
O
Áp dụng: Ngày nay hiện tượng mưa axit và những tác hại của nó đã gây nên
những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở những nước công nghiệp phát
triển. Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn được cả thế giới quan tâm. Việt Nam
chúng ta đang rất chú trọng đến vấn đề này. Do vậy mà giáo viên phải cung
cấp cho học sinh những hiểu biết về hiện tượng mưa axit cũng như tác hại
của nó nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể giáo viên có thể đặt
câu hỏi trên cho học sinh trả lời sau khi dạy xong phần Sản xuất axit
sunfuric trong bài “Axit sunfuric. Muối sunfat”(Tiết 55-56 lớp 10 CB) hoặc
áp dụng trong bài“Axit nitric” (tiết 14-15 lớp 11CB).
46 CÂU HỎI THỰC TIỄN CÓ THỂ ĐƯA VÀO BÀI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
46 CÂU HỎI THỰC TIỄN CÓ THỂ ĐƯA VÀO BÀI HỌC - Người đăng: Tran Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
46 CÂU HỎI THỰC TIỄN CÓ THỂ ĐƯA VÀO BÀI HỌC 9 10 500