Ktl-icon-tai-lieu

50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Được đăng lên bởi Trang NguyÊn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
QUÀ TẶNG HỌC SINH NHÂN DỊP 7/3/3016

Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
 3 − 2 x 2 y − x 4 y 2 + x 4 (1 − 2 x 2 ) = y 4

Câu 1: [ĐVH]. Giải hệ phương trình sau 
2
3
3
2
1 + 1 + ( x − y ) = x ( x − x + 2 y )
1 − x 2 y 2 = 0

HD: Lấy pt(1) trừ pt(2) rồi đánh giá được  x − y = 0 ⇒ ( x; y ) = (1;1)
 3
2
x − y = 0
Lời giải.
Điều kiện: 3 − 2 x 2 y − x 4 y 2 ≥ 0
 3 − 2 x 2 y − x 4 y 2 = y 4 + 2 x 6 − x 4
Hệ đã cho tương đương với 
6
4
2
3 2
 x − x = 1 + 1 + ( x − y ) − 2 x y
Cộng vế với vế 2 phương trình và rút gọn ta được

(

)

4 − x2 y + 1

(

2

= x 6 − 2 x3 y 2 + y 4 + 1 + 1 + ( x − y ) 2

) = (x

⇔ 4 − x2 y + 1

Ta có

(

)

4 − x2 y + 1

2

2

3

− y2

)

2

(

≤ 4 = 2 ≤ 1 + 1 + ( x − y ) 2 + x3 − y 2

+ 1 + 1 + ( x − y )2 (1)

)

2

 x2 y + 1 = 0

Dấu “=” xảy ra khi  x − y = 0 ⇔ x = y = −1
 x3 − y 2 = 0

Nên (1) ⇔ x = y = −1 . Thử lại thấy thỏa mãn. Vậy hệ đã cho có nghiệm ( x, y ) = (−1; −1)

 x − 2 − y − 1 = 1
Câu 2: [ĐVH]. Giải hệ phương trình sau 
 x + 8 x + y = 8
Đ/s: Đánh giá pt(1) được x ≥ 3 
→ ( x; y ) = ( 3;1)
Lời giải.
x ≥ 2
Điều kiện 
y ≥1
Phương trình (1) tương đương với

x − 2 = 1 + y −1 ⇒ x − 2 ≥ 1 ⇒ x ≥ 3

Nên x + 8 x + y ≥ 3 + 8.3 + 1 = 8

x = 3
Đẳng thức xảy ra khi 
y =1
Thử lại thấy thỏa mãn. Vậy hệ đã cho có nghiệm ( x, y ) = (3;1) .
Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016!

Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT, BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

 2 y
3x
5
−
+
=

2x − y 2
Câu 3: [ĐVH]. Giải hệ phương trình sau  3 3x
 3
3
2
 x + y − 2 xy + 11 = 0
Đ/s: ( x; y ) = ( 4;5) .
Lời giải.
2 y
 3 − 3x ≥ 0

 3x ≥ 0
Điều kiện 
2x − y

x ≠ 0

2 x − y ≠ 0
Phương trình (1) tương đương với

2 y
−
+
3 3x

1
2 y
−
3 3x

=

5
. Đặt t =
2

2 y
− (t ≥ 0) ta được
3 3x

t = 2
1 5
2
t + = ⇔ 2t − 5t + 2 = 0 ⇔ (2t − 1)(t − 2) = 0 ⇔  1
t =
t 2
 2
Với t = 2 ⇔

2 y
−
= 4 ⇔ y = −10 x thay vào (2) ta được:
3 3x

−1199 x 3 = −11 ⇔ x 3 =
Với t =

1
1
−10
⇔x=3
⇒y= 3
(thỏa mãn điều kiện).
109
109
109

1
2 y 1
5
11 3
⇔ −
= ⇔ y = x thay vào (2) ta được
x = 11 ⇔ x = 4 ⇒ y = 5
2
3 3x 4
4
64

−10 
 1
Thỏa mãn điều kiện. Vậy hệ đã cho có nghiệm ( x, y ) = (4;5),  3
;3
.
 109 109 

 x 2 − 2 = 4 y y + 1
Câu 4: [ĐVH]. Giải hệ phương trình sau 
2
2
2
...
Khóa hc
KĨ THUT GII H PT, BT PT
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đt đim s cao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Câu 1: [ĐVH].
Gii h phương trình sau
(
)
( )
2 4 2 4 2 4
2 3 3 2
3 2 1 2
1 1 ( ) 2
x y x y x x y
x y x x x y
+ =
+ + = +
HD: Ly pt(1) tr pt(2) ri đánh giá được
( ) ( )
2 2
3 2
1 0
0 ; 1;1
0
x y
x y x y
x y
=
= =
=
Li gii.
Điu kin:
2 4 2
3 2 0
x y x y
H đã cho tương đương vi
6 4 2 3 2
3 2 2
1 1 ( ) 2
= +
= + +
x y x y y x x
x x x y x y
C
ng v
ế
v
i v
ế
2 ph
ươ
ng trình và rút g
n ta
đượ
c
( )
2
2 6 3 2 4 2
4 1 2 1 1 ( )
+ = + + + +
x y x x y y x y
( ) ( )
2 2
2 3 2 2
4 1 1 1 ( ) (1)
+ = + + + x y x y x y
Ta có
( ) ( )
2 2
2 2 3 2
4 1 4 2 1 1 ( ) + = + + +
x y x y x y
D
u “=” x
y ra khi
2
3 2
1 0
0 1
0
+ =
= = = −
=
x y
x y x y
x y
Nên
(1) 1
= = −
x y . Th li thy tha mãn. Vy h đã cho có nghim
( , ) ( 1; 1)
=
x y
Câu 2: [ĐVH].
Gii h phương trình sau
2 1 1
8 8
x y
x x y
=
+ + =
Đ/s: Đánh giá pt(1) được
(
)
(
)
3 ; 3;1
x x y  =
Li gii.
Điu kin
2
1
x
y
Phương trình (1) tương đương vi
2 1 1
= +
x y
2 1 3
x x
Nên
8 3 8.3 1 8
+ + + + =
x x y
Đẳng thc xy ra khi
3
1
=
=
x
y
Th li thy tha mãn. Vy h đã cho có nghim
( , ) (3;1)
=
x y .
50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
QUÀ TẶNG HỌC SINH NHÂN DỊP 7/3/3016
Thy Đặng Vit Hùng – Moon.vn
50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Người đăng: Trang NguyÊn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
50 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 9 10 61