Ktl-icon-tai-lieu

50 đê ôn thi toán đại học

Được đăng lên bởi nguyen-qu-nh1
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 4232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu đề thi thử

Năm học 2012-2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012-2013
Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 1 )

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2 điểm)
Cho hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 2 (C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2) Tìm trên đường thẳng (d): y = 2 các điểm mà từ đó có thể kẻ được ba tiếp tuyến đến
đồ thị (C).
Câu II (2 điểm)
1) Giải phương trình: 2 x + 3 + x + 1 = 3 x + 2 2 x 2 + 5 x + 3 − 16 .



2) Giải phương trình: 2 2 cos2 x + sin 2 x cos  x +

3π
4



π
÷− 4sin  x + ÷ = 0 .
4



π
2

Câu III (1 điểm) Tính tích phân:

I = ∫ (sin 4 x + cos4 x )(sin 6 x + cos6 x )dx .
0

Câu IV (2 điểm) Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB = a, BC = a
3 , SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu
vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC. Tính thể tích của khối chóp A.BCNM.
Câu V (1 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương. Chứng minh rằng:
1
4

4

4

a + b + c + abcd

+

1
4

4

4

b + c + d + abcd

+

1
4

4

4

c + d + a + abcd

+

1
4

4

4

d + a + b + abcd

≤

1
abcd

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn.
Câu VI.a (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng (d):
2x – y – 5 = 0 và đường tròn (C’): x 2 + y 2 − 20 x + 50 = 0 . Hãy viết phương trình
đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1).
2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; 5; 6). Viết phương trình
mặt phẳng (P) qua A, cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của tam
giác IJK.
Câu VII.a (1 điểm) Chứng minh rằng nếu a + bi = (c + di)n thì a 2 + b2 = (c 2 + d 2 )n .
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng

3
, A(2; –
2

3), B(3; –2), trọng tâm của ∆ABC nằm trên đường thẳng (d): 3x – y –8 = 0. Viết
phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C.
2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1);
C(0;2;0); D(3;0;0). Chứng minh các đường thẳng AB và CD chéo nhau. Viết phương
trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng Oxy và cắt các đường thẳng AB, CD.
 log ( x 2 + y2 ) − log (2 x ) + 1 = log ( x + 3 y)
4
4
 4
x
Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương trình: 
2
 log4 ( xy + 1) − log 4 (4 y + 2 y − 2 x + 4) = log 4  y ÷− 1
 


Vũ Đức Tiến

Trang 1

Gv Trường THPT A Bình Lục

Giới thiệu đề thi thử

Năm học 2012-2013
Hướng dẫn Đề sô 1

Câu I: 2) Gọi M(m; 2) ∈ d. Phương trình đường thẳng ∆ qua M có dạng: y = k ( x −...
Giới thiệu đề thi thử Năm học 2012-2013
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012-2013
Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 1 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số
3 2
3 2y x x= − +
(C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2) Tìm trên đường thẳng (d): y = 2 các điểm từ đó thể kẻ được ba tiếp tuyến đến
đồ thị (C).
Câu II (2 điểm)
1) Giải phương trình:
x x x x x
2
2 3 1 3 2 2 5 3 16+ + + = + + +
.
2) Giải phương trình:
x x x x
3
2 2 cos2 sin2 cos 4sin 0
4 4
π π
+ + + =
÷ ÷
.
Câu III (1 điểm) Tính tích phân:
I x x x x dx
2
4 4 6 6
0
(sin cos )(sin cos )
π
= + +
.
Câu IV (2 điểm) Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB = a, BC = a
3
, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a. Gọi M, N lần lượt nh chiếu
vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC. Tính thể tích của khối chóp A.BCNM.
Câu V (1 điểm) Cho a, b, c, d là các số dương. Chứng minh rằng:
abcd
a b c abcd b c d abcd c d a abcd d a b abcd
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1
+ + +
+ + + + + + + + + + + +
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn.
Câu VI.a (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B các giao điểm của đường thẳng (d):
2x y 5 = 0 đường tròn (C’):
2 2
20 50 0x y x+ + =
. Hãy viết phương trình
đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1).
2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; 5; 6). Viết phương trình
mặt phẳng (P) qua A, cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K A là trực tâm của tam
giác IJK.
Câu VII.a (1 điểm) Chứng minh rằng nếu
n
a bi (c di)+ = +
thì
2 2 2 2 n
a b c d( )+ = +
.
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC diện tích bằng
, A(2;
3), B(3; –2), trọng tâm của ABC nằm trên đường thẳng (d): 3x y –8 = 0. Viết
phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C.
2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1);
C(0;2;0); D(3;0;0). Chứng minh các đường thẳng AB CD chéo nhau. Viết phương
trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng Oxy và cắt các đường thẳng AB, CD.
Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương trình:
x y x x y
x
xy y y x
y
2 2
4 4 4
2
4 4 4
log ( ) log (2 ) 1 log ( 3 )
log ( 1) log (4 2 2 4) log 1
+ + = +
+ + + =
÷
Vũ Đức Tiến Trang 1 Gv Trường THPT A Bình Lục
50 đê ôn thi toán đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 đê ôn thi toán đại học - Người đăng: nguyen-qu-nh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
50 đê ôn thi toán đại học 9 10 64