Ktl-icon-tai-lieu

Acid amin và phương pháp phân tích

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3244 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phân tích thực phẩm

Acid amin

MỤC LỤC

I.

Page 1

Phân tích thực phẩm

Acid amin

II. L Giới thiêu về acid amin:
1. Thành phần và cấu tao:
III.
Protein là polymer của các amio acid nối với nhau bằng các liên kết cộng
hoá trị là liên kết peptide. Protein có thể bị thuỷ phân tạo thành các acid amin tự do bằng
nhiều phuơng pháp khác nhau. Người ta đã xác định protein được cấu trúc từ 20 loại acid
amin khác nhau.

IV.
Acid amin là chất hữu cơ mà phân tử chửa ít nhất một nhóm carboxyl (COOH) và ít nhất một nhóm amino (NH2), trừ prolin chỉ có nhóm NH (thực chất là một acid
imin). Trong phân tử acid amin đều có các nhóm COOH và NH2 gắn với carbon ở vị trí a.
Hầu hết các acid amin thu nhận được khi thuỷ phân protein đều ở dạng L-a acid amin. Như
vậy các protein chỉ khác nhau ở mạch nhánh, hay còn gọi là chuỗi bên (thường được ký hiệu:
R).

2. Màu sắc và mùi vi:
V.
Các acid amin thường không màu, nhiều loại có vị ngọt kiểu đường như
glycine, alanine, valine, serine histidine, triptophan; một số loại có vị đắng như isoleucine,
arginine hoặc không có vị như leucine. Bột ngọt hay còn gọi là mì chính là muối của natri với
acid glutamic (monosodium glutamate).
3. Tính tan:
VI.
Các acid amin thường dễ tan trong nước, khó tan trong alcohol và ether (trừ
proline và hydrogenxyproline). Chúng cũng dễ hoà tan ừong acid và kiềm loãng (trừ
tyrosine).
4. Tính quang hoc:
VII.
Các acid amin trong phân tử protein đều có ít nhất một carbon bất đối (trừ
glycine) vì thế nó đều có biểu hiện hoạt tính quang học, nghĩa là có thể lảm quay mặt phang
của ánh sáng phân cực sang phải hoặc sang ừái. Quay phải được ký hiệu bằng dấu (+), quay
ừái được ký hiệu bằng dấu (-). Góc quay đặc hiệu của acid amin phụ thuộc vào pH của môi
trường.
VIII.
Tuỳ theo sự sắp xếp ừong cấu trúc phân tử của các nhóm liên kết với
carbon bất đối mà các acid amin có cấu trúc dạng D hay L (hình 1) gọi là đồng phân lập thể.
số đồng phân lập thể được tính theo 2 (n là số carbon bất đối)

Page 2

coo-

coo-

Phân tích thực phẩm

Acid amin

L-Al anine

COCr
+IX
HgN—ọ—H
1
CH3
L-Alanine

D-Alanine

GOỌ"

1X
H—ộ—NH3
1
CH3
D-Alanine

IX.

X.
XI.
XII.

Hình 1: Đồng phân lập thể của aỉanine

Hầu hết các acid amin khác hấp thụ tia cực tím ở bước sóng (X) khoảng từ 220 -280
XIII.

-3

XIV.
nm. Đặc biệt cùng nồng độ 10 M, trong bước sóng khoảng 280 nm tryptophan hấp
thụ ánh sáng cực tím mạnh nhất, gấp 4 lần khả năng hấp thụ của tyrosine (hình 2.8) và
phenylalanine là yếu nhất. Phần lớn các protein đều chứa tyrosine nên người t...
Phân tích thực phẩm Acid amin
Page 1
MỤC LỤC
I.
Acid amin và phương pháp phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Acid amin và phương pháp phân tích - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Acid amin và phương pháp phân tích 9 10 459