Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của chất độc đối vơisinh vật

Được đăng lên bởi kieuhong2811
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Định nghĩa chất độc là gì?
Trong ngữ cảnh sinh học, các chất độc là các chất có thể gây hư hại, bệnh, hoặc tử vong cho các cơ
thể, thường bằng các phản ứng hóa học hoặc các hoạt tính khác trên phạm vi phân tử, khi một số lượng
vừa đủ được cơ thể sinh vật hấp thụ vào. Paracelsus, cha đẻ của ngành độc chất học, đã từng viết: "Mọi
thứ đều là chất độc, trong mọi thứ đều có chất độc. Chỉ có liều lượng là làm cho một thứ không phải là
một chất độc".
Trong ngành y khoa (đặc biệt là thú y) và trong ngành động vật học, một độc tố thường được phân biệt
với một nọc độc. Độc tố là các chất độc được tạo ra thông qua một vài chức năng sinh học tự nhiên còn
nọc độc thường được định nghĩa là các độc tố được phun ra khi sinh vật cắn hoặc đốt để gây hiệu ứng
còn chất độc thường được định nghĩa là các chất được hấp thụ thông các màng biểu mô như da hay
ruột.
Một vài chất độc cũng là các độc tố, thường là các chất được tạo ra trong tự nhiên, như
các protein của vi khuẩn gây ra bệnh uốn ván và chứng ngộ độc thịt. Nhưng sự phân biệt giữa hai thuật
ngữ nay thường không được người ta tuân thủ, thậm chí giữa các nhà khoa học.
Các độc tố động vật được truyền qua dưới da (ví dụ như vết chích hoặc đốt) được gọi là nọc độc. Trong
cách sử dụng thông thường, một cơ thể độc là thứ mà gây hại khi ăn phải nhưng cơ thể có nọc độc thì
sử dụng chất độc để tự vệ khi nó vẫn còn sống. Một cơ thể có thể vừa có nọc độc vừa có chất độc.
Trong ngành hóa học và vật lý, một chất độc là một chất cản trở hoặc ngăn chặn một phản ứng, ví dụ
như bằng liên kết với một chất xúc tác.
Các loại chất độc:



Chất độc công nghiệp là những hóa chất dùng trong sản xuất, khi xâm nhập vào cơ thể dù chỉ
một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý.



Độc tính hóa chất khi vượt quá giới hạn cho phép, sức đề kháng của cơ thể yếu, sẽ có nguy cơ
gây bệnh. Bệnh do chất độc gây ra trong sản xuất gọi là nhiễm độc nghề nghiệp. Tính độc hại
của các hoá chất phụ thuộc vào các loại hoá chất, nồng độ, thời gian tồn tại trong môi trường mà
người lao động tiếp xúc với nó. Các chất độc càng dễ tan vào nước thì càng độc vì dễ thấm vào
các tổ chức thần kinh của ngươi và gây tác hại.



Trong môi trường sản xuất có thể cùng tồn tại nhiều loại hoá chất độc hại. Các loại hoá chất có
thể gây độc hại: CO, C2H2 , MnO, ZO2 , hơi sơn, hơi ôxid crom khi mạ, hơi các axit, ... Nồng độ

của từng chất có thể không đáng kể, chưa vượt quá giới hạn cho phép, nhưng nồng độ tổng
cộng của các chất độc cùng tồn tại có thể vượt quá giới hạn cho phép...
Định nghĩa chất độc là gì?
Trong ngữ cảnh sinh học, các chất độc là các chất có thể gây hư hại, bệnh, hoặc tử vong cho các
thể, thường bằng các phản ứng hóa học hoặc các hoạt tính khác trên phạm vi phân tử, khi một số lượng
vừa đủ được cơ thể sinh vật hấp thụ vào. Paracelsus, cha đẻ của ngành độc chất học, đã từng viết: "Mọi
thứ đều là chất độc, trong mọi thứ đều có chất độc. Chỉ có liều lượng là làm cho một thứ không phải là
một chất độc".
Trong ngành y khoa (đặc biệt là thú y) và trong ngành động vật học, một độc tố thường được phân biệt
với một nọc độc. Độc tố là các chất độc được tạo ra thông qua một vài chức năng sinh học tự nhiên còn
nọc độc thường được định nghĩa là các độc tố được phun ra khi sinh vật cắn hoặc đốt để gây hiệu ứng
còn chất độc thường được định nghĩa là các chất được hấp thụ thông các màng biểu mô như da hay
ruột.
Một vài chất độc cũng là các độc tố, thường là các chất được tạo ra trong tự nhiên, như
các protein của vi khuẩn gây ra bệnh uốn ván và chứng ngộ độc thịt. Nhưng sự phân biệt giữa hai thuật
ngữ nay thường không được người ta tuân thủ, thậm chí giữa các nhà khoa học.
Các độc tố động vật được truyền qua dưới da (ví dụ như vết chích hoặc đốt) được gọi là nọc độc. Trong
cách sử dụng thông thường, một cơ thể độc là thứ mà gây hại khi ăn phải nhưng cơ thể có nọc độc thì
sử dụng chất độc để tự vệ khi nó vẫn còn sống. Một cơ thể có thể vừa có nọc độc vừa có chất độc.
Trong ngành hóa họcvật lý, một chất độc là một chất cản trở hoặc ngăn chặn một phản ứng, ví dụ
như bằng liên kết với một chất xúc tác.
Các loại chất độc:
Chất độc công nghiệp là những hóa chất dùng trong sản xuất, khi xâm nhập vào cơ thể dù chỉ
một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý.
Độc tính hóa chất khi vượt quá giới hạn cho phép, sức đề kháng của cơ thể yếu, sẽ có nguy cơ
gây bệnh. Bệnh do chất độc gây ra trong sản xuất gọi là nhiễm độc nghề nghiệp. Tính độc hại
của các hoá chất phụ thuộc vào các loại hoá chất, nồng độ, thời gian tồn tại trong môi trường mà
người lao động tiếp xúc với nó. Các chất độc càng dễ tan vào nước thì càng độc vì dễ thấm vào
các tổ chức thần kinh của ngươi và gây tác hại.
Trong môi trường sản xuất có thể cùng tồn tại nhiều loại hoá chất độc hại. Các loại hoá chất có
thể gây độc hại: CO, C2H2 , MnO, ZO2 , hơi sơn, hơi ôxid crom khi mạ, hơi các axit, ... Nồng độ
ảnh hưởng của chất độc đối vơisinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của chất độc đối vơisinh vật - Người đăng: kieuhong2811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ảnh hưởng của chất độc đối vơisinh vật 9 10 92