Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON LÊN VIỆC GIẢM ION THỦY NGÂN BẰNG TÁC NHÂN SINH HỌC

Được đăng lên bởi Hồng Mạch
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON LÊN VIỆC GIẢM ION
THỦY NGÂN BẰNG TÁC NHÂN SINH HỌC
Tóm tắt
Thủy ngân (Hg) là kim loại nặng độc hại nhất, và phải được loại bỏ khỏi cơ thể đến một mức
rất thấp. Việc loại bỏ thủy ngân nhờ tác nhân sinh học là một công nghệ mới nổi có tiềm năng
mạnh mẽ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Trong nghiên cứu này, tác động của nguồn carbon
lên hoạt động và thành phần vi sinh của môi trường nuôi cấy vi sinh vật hỗn hợp đã được
đánh giá, và hiệu suất của chúng được so sánh với nuôi cấy chủng thuần Pseudomonas putida
spi3. Glucose và acetate, hai nguồn carbon thường hiện diện trong nước thải, đã được lựa
chọn cho nghiên cứu này. Các quần thể vi sinh vật khác nhau đã được làm giàu với từng
nguồn carbon. Glucose phù hợp với nuôi cấy vi sinh vật phân hủy sinh học Hg 2+ và có thể
giảm Hg2+ với tốc độ nhanh hơn khi so sánh với acetate . Hơn nữa, acetate dẫn đến hiệu suất
thấp, không phân biệt môi trường vi sinh vật , có thể do sự hình thành các phức hợp acetate
thủy ngân . Người ta đề xuất rằng glucose có thể là một nguồn cacbon có lợi hơn acetate cho
sự vận hành thành công của hệ thống xử lý sinh học Hg.
1. Giới thiệu
Sự hiện diện của kim loại nặng như thủy ngân, trong nước thải công nghiệp và sinh hoạt,
ngày càng được công nhận là một trong những nguyên nhân chính của ô nhiễm nước và đất
[1]. Thủy ngân là kim loại nặng với độc tính cao nhất đối với các tế bào sống, và không cung
cấp chức năng sinh học có lợi [2] . Nó hiện diện rộng rãi trong môi trường và có nhiều ứng
dụng trong công nghiệp. Ô nhiễm thủy ngân trong môi trường xâm nhập vào hệ thống nước
chủ yếu thông qua lắng đọng trong khí quyển (thường là do lượng mưa ) và nước thải từ quá
trình công nghiệp [3-5], trong đó thủy ngân tồn tại chủ yếu ở dạng ion (Hg 2+). Những nguy
hiểm liên quan đến ngộ độc thủy ngân làm tăng sự giới hạn của quốc tế về hàm lượng thủy
ngân trong nước thải công nghiệp, và hàm lượng tối đa cho phép là ≤ 50 ppb [5].
Trong khi các phương pháp vật lý hoặc hóa học (ví dụ như kích hoạt hấp thụ carbon, kết tủa
hóa học, cột trao đổi ion, và màng lọc) có thể được sử dụng để loại bỏ thủy ngân từ nước thải,
các quá trình này thông thường không được lựa chọn, chúng yêu cầu các quá trình sau xử lý
hoặc cải tạo đắt đỏ, và tạo ra các sản phẩm phụ độc hại. Phương pháp sinh học để loại bỏ
thủy ngân như một phương pháp thay thế tiềm năng đã được chứng minh là mạnh mẽ và hiệu
quả ở quy mô công nghiệp [5]. Phương pháp loại bỏ thủy ngân nhờ tác nhân sinh học có tính
chọn lọc cao, hiệu q...
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON LÊN VIỆC GIẢM ION
THỦY NGÂN BẰNG TÁC NHÂN SINH HỌC
Tóm tắt
Thủy ngân (Hg) là kim loại nặng độc hại nhất, và phải được loại bỏ khỏi cơ thể đến một mức
rất thấp. Việc loại bỏ thủy ngân nhờ tác nhân sinh học là một công nghệ mới nổi có tiềm năng
mạnh mẽ, hiệu quả tiết kiệm chi phí. Trong nghiên cứu này, c động của nguồn carbon
lên hoạt động thành phần vi sinh của môi trường nuôi cấy vi sinh vật hỗn hợp đã được
đánh giá, và hiệu suất của chúng được so sánh với nuôi cấy chủng thuần Pseudomonas putida
spi3. Glucose acetate, hai nguồn carbon thường hiện diện trong nước thải, đã được lựa
chọn cho nghiên cứu này. Các quần thể vi sinh vật khác nhau đã được làm giàu với từng
nguồn carbon. Glucose p hợp với nuôi cấy vi sinh vật phân hủy sinh học Hg
2+
thể
giảm Hg
2+
với tốc độ nhanh hơn khi so sánh với acetate . Hơn nữa, acetate dẫn đến hiệu suất
thấp, không phân biệt môi trường vi sinh vật , thể do sự hình thành các phức hợp acetate
thủy ngân . Người ta đề xuất rằng glucosethể một nguồn cacbon lợi hơn acetate cho
sự vận hành thành công của hệ thống xử lý sinh học Hg.
1. Giới thiệu
Sự hiện diện của kim loại nặng như thủy ngân, trong nước thải công nghiệp sinh hoạt,
ngày càng được công nhận một trong những nguyên nhân chính của ô nhiễm nước đất
[1]. Thủy ngân là kim loại nặng với độc tính cao nhất đối với các tế bào sống, và không cung
cấp chức năng sinh học lợi [2] . hiện diện rộng i trong môi trường nhiều ứng
dụng trong công nghiệp. Ô nhiễm thủy ngân trong môi trường xâm nhập vào hệ thống nước
chủ yếu thông qua lắng đọng trong khí quyển (thường do lượng mưa ) nước thải từ quá
trình công nghiệp [3-5], trong đó thủy ngân tồn tại chủ yếu dạng ion (Hg
2+
). Những nguy
hiểm liên quan đến ngộ độc thủy ngân làm tăng sự giới hạn của quốc tế v hàm lượng thủy
ngân trong nước thải công nghiệp, và hàm lượng tối đa cho phép là ≤ 50 ppb [5].
Trong khi các phương pháp vật hoặc hóa học (ví dụ như kích hoạt hấp thụ carbon, kết tủa
hóa học, cột trao đổi ion, và màng lọc) có thể được sử dụng để loại bỏ thủy ngân từ nước thải,
các quá trình này thông thường không được lựa chọn, chúng yêu cầu các quá trình sau xử
hoặc cải tạo đắt đỏ, tạo ra các sản phẩm phụ độc hại. Phương pháp sinh học để loại bỏ
thủy ngân như một phương pháp thay thế tiềm năng đã được chứng minh là mạnh mẽ và hiệu
quả quy mô công nghiệp [5]. Phương pháp loại bỏ thủy ngân nhờ tác nhân sinh học tính
chọn lọc cao, hiệu quả, thể giảm thiểu lượng thủy ngân ô nhiễm cần xử lý. Một số vi
khuẩn có thể chịu được môi trường thủy ngân thông qua một cơ chế giải độc, thông thường
việc giảm Hg
2+
thành thủy ngân nguyên tố- Hg
0
, bởi enzyme mercury reductase (MerA)[4].
Công nghệ xử lý sinh học dựa trên việc chuyển Hg
2+
thành Hg
0
đã được báo cáo [ 5-11 ], Hg
0
sau đó được thu hồi, hoặc thông qua hấp thụ hơi thủy ngân vào vật liệu khác nhau hoặc thông
qua hấp thụ vào các bể phản ứng loại thảm cố định. Bởi Hg chất độc trong tất cả các
dạng, mọi giải pháp xử liên quan đến việc xử thủy ngân đều chứa sản phẩm phụ.
Trong xử bằng phương pháp vật - hóa học, cần một số lượng lớn các vật liệu hấp phụ /
hóa chất để loại bỏ Hg, bởi vì các hợp chất khác hiện diện ở nồng độ cao hơn trong nước thải
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON LÊN VIỆC GIẢM ION THỦY NGÂN BẰNG TÁC NHÂN SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON LÊN VIỆC GIẢM ION THỦY NGÂN BẰNG TÁC NHÂN SINH HỌC - Người đăng: Hồng Mạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON LÊN VIỆC GIẢM ION THỦY NGÂN BẰNG TÁC NHÂN SINH HỌC 9 10 519