Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng biến đổi laplace vào bài tóan giải mạch

Được đăng lên bởi huuuyendt1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
áp dụng vào giải mạch

áp dụng vào giải mạch
Bởi:
Nguyễn Trung Tập

áp dụng vào giải mạch
để áp dụng biến đổi laplace vào bài toán giải mạch, ta có thể thực hiện theo một trong
hai cách:
- viết phương trình vi tích phân của mạch điện, dùng biến đổi laplace ta được các phương
trình đại số.
- biến đổi mạch sang lãnh vực tần số nhờ biến đổi laplace, viết các phương trình đại số
cho mạch.
giải phương trình vi tích phân
dưới đây là một số thí dụ cho thấy cách áp dụng biến đổi laplace vào giải mạch.
thí dụ 10.10
mạch rc nối tiếp (h 10.3), khóa k đóng ở t=0. xác định i(t), cho tụ tích điện ban đầu với
điện tích q0
bảng 1

1/10

áp dụng vào giải mạch

2/10

áp dụng vào giải mạch

* khi sử dụng bảng 1, phải nhân f(t) với u(t), nói cách khác, f(t) thỏa điều kiện là f(t)=0
khi t<0

(h 10.3) phương trình mạch điện

(1)
lấy biến đổi laplace các số hạng pt (1)

với

q0 có dấu (+) ở bản trên của tụ, cùng dấu với điện tích tích bởi nguồn v nên có trị dương
pt (3) được viết lại

(5)
dùng bảng 1 lấy biến đổi laplace ngược để được i(t)

dạng sóng của i(t)
3/10

áp dụng vào giải mạch

(h 10.4)
thí dụ 10.11
mạch rl nối tiếp (h 10.5), khóa k đóng ở t=0. xác định i(t), cho mạch không tích trữ năng
lượng ban đầu

(h 10.5)phương trình mạch điện

(1)
lấy biến đổi laplace các số hạng pt (1)

(2)
mạch không tích trữ năng lượng ban đầu nên i(0+)=0

(3)
dạng của i(s) không có trong bảng 1.
4/10

áp dụng vào giải mạch

viết lại i(s) sao cho gồm tổng của các hàm đơn giản

(4)
a, b là 2 hằng số cần xác định
qui đồng mẫu số vế 2, cân bằng 2 vế, ta được:

thay a và b vào (4)

mạch điện biến đổi
trong chương 6, với khái niệm vectơ pha, ta đã biến đổi mạch điện từ lãnh vực thời gian
sang lãnh vực tần số và viết các phương trình đại số cho mạch.
tương tự , với phép biến đổi laplace, ta cũng biến đổi mạch điện từ lãnh vực thời gian
sang lãnh vực tần số phức (s), kể cả các loại nguồn kích thích khác nhau và ta có lời giải
đầy đủ thỏa các điều kiện đầu.
điện trở

5/10

áp dụng vào giải mạch

(h 10.6)
cuộn dây

biến đổi laplace tương ứng

(10.16a)
hay slil(s) = vl(s)+l il(0+) (10.16b)
biểu thức (10.16a) cho mạch biến đổi (h 10.7b)
biểu thức (10.16b) cho mạch biến đổi (h 10.7c)

6/10

áp dụng vào giải mạch

(a) (b) (c)
(h 10.7)
tụ điện

biến đổi của vc(t)

với

là điện thế do tụ tích điện ban đầu

đặt

biến đổi tổng trở của tụ là

biểu thức (10.17a) cho mạch biến đổi của tụ (h 10.8b)
biểu thức (10.17b) cho mạch biến đổi của tụ (h 10.8c)

7/10

áp dụng vào giải mạch

(a) (b) (c)
(h 10.8)
thí ...
áp dụng vào giải mạch
Bởi:
Nguyễn Trung Tập
áp dụng vào giải mạch
để áp dụng biến đổi laplace vào bài toán giải mạch, ta thể thực hiện theo một trong
hai cách:
- viết phương trình vi tích phân của mạch điện, dùng biến đổi laplace ta được các phương
trình đại số.
- biến đổi mạch sang lãnh vực tần số nhờ biến đổi laplace, viết các phương trình đại số
cho mạch.
giải phương trình vi tích phân
dưới đây là một số thí dụ cho thấy cách áp dụng biến đổi laplace vào giải mạch.
thí dụ 10.10
mạch rc nối tiếp (h 10.3), khóa k đóng ở t=0. xác định i (t), cho tụ tích điện ban đầu với
điện tích q
0
bảng 1
áp dụng vào giải mạch
1/10
Áp dụng biến đổi laplace vào bài tóan giải mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng biến đổi laplace vào bài tóan giải mạch - Người đăng: huuuyendt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Áp dụng biến đổi laplace vào bài tóan giải mạch 9 10 771