Ktl-icon-tai-lieu

axit thioxianic

Được đăng lên bởi Lê Anh Thư
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• I. KHÁI QUÁT
• Axit thioxianic ở tạng thái khí gồm các phân tử
có cấu tạo tương tự axit xianic (HCNO), trong đó
nguyên tử O được thay thế bằng nguyên tử S, vì
thế được gọi là axit thioxianic.
• 1. Công thức phân tử
•
HSCN
•
H+
+ SCN-  HSCN

Công thức cấu tạo

•
•
•
•
•
•

- Độ dài của các liên kết trong phân tử HSCN
+ H – N là: 0,99A0
+ N – C là: 1,22A0
+ C – S là: 1,56A0
- Góc HCN là 1300

• II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
• - Ở điều kiện thường, axit thioxianic là chất khí không
màu và rất kém bền, chỉ tồn tại ở nhiệt độ rất thấp và
trong dung dịch loãng (dưới 5%).
• - Khi được làm lạnh bằng không khí lỏng, axit biến thành
chất rắn dạnh tinh thể nóng chảy ở -1100C và đến -900C
trùng hợp thanh chất rắn nóng chảy, bị phân hủy ở 3 0C.

• III. Tính chất hóa học
•

•

- Trong dung dịch loãng, axit thioxianic là một axit mạnh, nó phân li
gần như hoàn toàn.

HSCN ------> H+ + SCN-

•
•

- Axit thioxianic rất mạnh hơn axit xianic.
- Khi tương tác với những chất oxi hóa mạnh như KMnO 4, H2O2,…

•

Axit thioxianic chuyển thành HCN và H2SO4

•

HSCN + 3H2O2 --------> HCN + H2SO4 + 2H2O2

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
axit thioxianic - Người đăng: Lê Anh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
axit thioxianic 9 10 116