Ktl-icon-tai-lieu

Ba thể loại của nước

Được đăng lên bởi vanchungmat-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Khoa học
[

BA THỂ CỦA NƯỚC
I. HOẠT ĐỘNG 1

Nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại

a. Quan sát hình và trả lời câu hỏi sau:

+ Mô tả những gì em thấy qua hình vẽ?
+ Hai hình trên cho ta thấy nước ở thể nào?

Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Khoa học
[

BA THỂ CỦA NƯỚC
I.

HOẠT ĐỘNG 1

Nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại
a. Quan sát hình và trả lời câu hỏi sau:

Hình 1:- Thác: Nước chảy mạnh trên cao xuống thấp
Hình 2:- Nước mưa: Từng giọt
Kết luận: Hình 1, 2 nước tồn tại ở thể lỏng.

Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Khoa học
[

BA THỂ CỦA NƯỚC
b. Làm thí nghiệm: Nhóm 4
+ Lau bảng bằng khăn ướt
+ Đổ nước sôi vào cốc
+ Úp đĩa lên cốc nước sôi sau ít phút ta thấy gì?

Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Khoa học
[

BA THỂ CỦA NƯỚC

b. Làm thí nghiệm: N4
+ Lau bảng bằng khăn ướt
+ Đổ nước sôi vào cốc
+ Úp đĩa lên cốc nước sôi sau ít phút ta thấy gì?
Kết luận: Nước từ thể lỏng nhiệt độ cao chuyển thành
thể khí rồi từ thể khí (hơi nước) đọng lại thành thể
lỏng.
* Trong y học: Nước cất (vô trùng) dùng để hoà thuốc
tiêm người ta ứng dụng phản ứng nước từ thể hơi hoá
thành thể lỏng.

II. HOẠT ĐỘNG 2.

Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn và ngược lại
? Nêu quy trình làm nước đá.
+ Quan sát hình 4, 5 (SGK):

? Khi lấy khay nước đá ra khỏi tủ lạnh một thời gian thì thấy
thế nào?
? Qua bạn nêu qui trình làm nước đá, qua quan sát hình vẽ,
qua thực tế ta rút ra kết luận gì?

II. HOẠT ĐỘNG 2.

Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn và ngược lại
? Nêu quy trình làm nước đá.
+ Đổ nước lạnh (thể lỏng) vào khuôn để vào ngăn đá đóng tủ
lạnh sau vài ba giờ lấy ra được nước đá (thể rắn).
? Khi lấy khay nước đá ra khỏi tủ lạnh một thời gian thì thấy thế
nào?
+ Nước đá chảy tan ra (thể rắn chuyển thành thể lỏng).
? Qua bạn nêu qui trình làm nước đá, qua quan sát hình vẽ, qua
thực tế ta rút ra kết luận gì?
+ Nước từ thể lỏng (nhiệt độ thấp) chuyển thành thể rắn và
nước từ thể rắn (nhiệt độ cao) lại chuyển thành thể lỏng.

III. HOẠT ĐỘNG 3

Sơ đồ sự chuyển thể của nước

? Nước trong thiên nhiên tồn tại ở những thể nào?
? Tính chất chung của 3 thể là gì?
? Tính chất riêng của mỗi thể là gì?

Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Khoa học
[

BA THỂ CỦA NƯỚC
SƠ ĐỒ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA NƯỚC

KHÍ
Ngưng tụ

Bay hơi

LỎNG

LỎNG

Nóng chảy

Đông
RẮN

đặc

IV. HOẠT ĐỘNG 4

Củng cố kiến thức
a. Đọc Bạn cần biết (SGK)
b. Trò chơi “Tìm nhà khoa học”
1. Xung quanh ta (ở thành phố Hà Tĩnh.... Việt Nam) trong tự
nhiên nước tồn t...
Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2008
Khoa học
[
BA THỂ CỦA NƯỚC
I. HOẠT ĐỘNG 1
Nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại
a. Quan sát hình và trả lời câu hỏi sau:
+ Mô tả những gì em thấy qua hình vẽ?
+ Hai hình trên cho ta thấy nước ở thể nào?
Ba thể loại của nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ba thể loại của nước - Người đăng: vanchungmat-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ba thể loại của nước 9 10 930