Ktl-icon-tai-lieu

Bài 3: PROTEIN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3: PROTEIN

3.1. Vai trò khác nhau
của protein

3.1. Vai trò khác nhau của protein
3.2. Acid amin
3.3. Protein
3.4. Các quá trình biến đổi protein trong gia
công, chế biến thực phẩm và ứng dụng
3.5. Các biến đổi của protein trong QTSX
và bảo quản thực phẩm

ThS.Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

3.1.1. Vai trò của protein trong cơ thể
sinh vật
3.1.2. Vai trò của protein trong sản
phẩm thực phẩm

1

1. Xúc tác: enzyme
2. Vận tải: hemoglobin, mioglobin (ở ĐV có
xương sống), hemoxiamin (ở động vật
không xương sống)
3. Chuyển động: co cơ, chuyển vị trí của
NST
4. Bảo vệ: kháng thể, interferon chống sự
nhiễm virut, chống đông máu, độc tố
(toxin)
Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

3

3.1.2. Vai trò của protein trong sản
phẩm thực phẩm

Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

2

5. Truyền xung thần kinh: chất màu thị giác
rodopxin ở màng lưới mắt.
6. Điều hòa: hormon, ức chế đặc hiệu
enzyme
7. Chống đỡ cơ học: protein sợi như
sclerotin/côn trùng, fibroin/tơ tằm, tơ
nhện, colagen, elastin/mô liên kết, mô
xương
8. Dự trữ dinh dưỡng: ovalbumin/lòng trắng
trứng, gliadin/hạt lúa mì, zein/ngô,
feritin/lá.
ThS.Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

4

3.1.2. Vai trò của protein trong sản
phẩm thực phẩm

 Giá trị dinh dưỡng:
– Protein quyết định đặc trưng khẩu phần thức
ăn  nền tảng protein cao
– Thiếu protein:
• Suy dd, sụt cân mau, chậm lớn
• Giảm khả năng miễn dịch
• Gan, tuyến nội tiết, hệ thần kinh không
hoạt động bình thường
• Thay đổi TPHH và cấu tạo hình thái của
xương (Ca, Mg)
Protein cao, chất lượng tốt (đủ các acid amin
không thay thế)
ThS.Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

3.1.1. Vai trò của protein trong
cơ thể sinh vật

3.1.1. Vai trò của protein trong
cơ thể sinh vật

ThS.Phạm Hồng Hiếu

ThS.Phạm Hồng Hiếu

 Tính năng công nghệ:
– Tạo cấu trúc, tạo hình khối, tạo
trạng thái: giò lụa, bánh mì
– Gián tiếp tạo chất lượng: màu
vàng nâu, hương thơm đặc
trưng của bánh mì, cố định mùi.

5

ThS.Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

6

1

3.2. Acid amin

Các acid amin thường gặp

•Công thức cấu tạo tổng quát:




R – CH – COOH

R – CH – COO–



Đa số protein cấu tạo từ 20 L- acid amin
và 2 amit
COOH (acid amin)  CONH2 (amit)
Acid aspartic  Asparagin
Acid glutamic  Glutamin

NH3+

NH2
Dạng không ion hóa

ThS.Phạm Hồng Hiếu

Dạng ion lưỡng cực

Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein

7

Phân loại các acid amin thường gặp
Acid amin phân cực
Trung tính

Acid tính

Kiềm tính

Viết Tên gọi
tắt
thông
thường

Viết
tắt

Tên gọi
thông
thường

Vi...
1
ThS.Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein 1
3.1. Vai trò khác nhau của protein
3.2. Acid amin
3.3. Protein
3.4. Các quá trình biến đổi protein trong gia
công, chế biến thực phẩm và ứng dụng
3.5. Các biến đổi của protein trong QTSX
và bảo quản thực phẩm
Bài 3: PROTEIN
ThS.Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein 2
3.1. Vai trò khác nhau
của protein
3.1.1. Vai trò của protein trong cơ thể
sinh vt
3.1.2. Vai trò của protein trong sản
phm thực phẩm
ThS.Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein 3
3.1.1. Vai trò của protein trong
cơ thể sinh vật
1. Xúc tác: enzyme
2. Vn ti: hemoglobin, mioglobin ( ĐV
xương sng), hemoxiamin (ở động vt
không xương sng)
3. Chuyn động: co cơ, chuyn v trí ca
NST
4. Bo v: kháng th, interferon chng s
nhim virut, chng đông máu, độc t
(toxin)
ThS.Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein 4
3.1.1. Vai trò của protein trong
cơ thể sinh vật
5. Truyn xung thn kinh: cht màu th giác
rodopxin màng lưới mt.
6. Điu hòa: hormon, c chế đc hiu
enzyme
7. Chng đỡ cơ hc: protein si như
sclerotin/côn trùng, fibroin/tơ tm, tơ
nhn, colagen, elastin/mô liên kết, mô
xương
8. D tr dinh dưỡng: ovalbumin/lòng trng
trng, gliadin/ht lúa mì, zein/ngô,
feritin/lá.
ThS.Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein 5
3.1.2. Vai trò của protein trong sản
phẩm thực phẩm
Giá tr dinh dưỡng:
Protein quyết định đc trưng khu phn thc
ăn nn tng protein cao
Thiếu protein:
Suy dd, st cân mau, chm ln
Gim kh năng min dch
Gan, tuyến ni tiết, h thn kinh không
hot đng bình thường
Thay đổi TPHH cu to hình thái ca
xương (Ca, Mg)
Protein cao, cht lượng tt (đủ các acid amin
không thay thế)
ThS.Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 3: Protein 6
3.1.2. Vai trò của protein trong sản
phẩm thực phẩm
Tính năng công ngh:
To cu trúc, to hình khi, to
trng thái: giò la, bánh mì
Gián tiếp to cht lượng: màu
vàng nâu, hương thơm đặc
trưng ca bánh mì, c đnh mùi.
Bài 3: PROTEIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 3: PROTEIN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 3: PROTEIN 9 10 860