Ktl-icon-tai-lieu

Bài 31 : SẮT

Được đăng lên bởi zin super
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 31 : SẮT
I.

Mục tiêu
1.

Kiến thức
HS biết :

2.

3.

-

Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn và cấu hình electron nguyên tử.

-

Tính chất vật lí, tính chất hóa học và trạng thái tự nhiên của sắt.

Kĩ năng
-

Rèn luyện kĩ năng : Từ vị trí của kim loại suy ra cấu tạo và tính chất.

-

Viết PTHH của các phản ứng minh họa tính chất hóa học của sắt.

-

Kĩ năng giải bài tập về sắt kim loại.

Thái độ
Sự đa dạng tính chất của sắt làm phong phú tính chất hóa học của kim loại tạo hứng thú cho HS khi
nghiên cứu về tính chất của sắt.

II.

Chuẩn bị
1.

Giáo viên
-

Bảng tuần hoàn

-

Hình ảnh về các loại quặng sắt

2.

Học sinh
-

Xem trước nội dung bài học

III.Tiến trình bài học
1.

Nội dung bài mới

Vào bài mới : “trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy các đồ vật bằng sắt như đinh sắt,song cửa sổ…bị
rỉ khi để trong không khí ẩm thời gian dài.Vậy tại sao lại có hiện tượng đó? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ
đi tìm hiểu về bài học hôm nay,bài 31 : sắt ”.

t

Nội dung

Phương
pháp

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung
1 : Vị trí
trong bảng
tuần
hoàn,cấu
hình
electron
nguyên tử

-Phương
pháp tái
tạo

-GV yêu cầu HS : “ Từ số hiệu
nguyên tử Z = 26, em hãy xác định
cấu hình electron nguyên tử, ô, chu
kì, nhóm và khả năng nhường
electron của nguyên tử sắt.”

- HS 1 : Cấu hình electron của
nguyên tử sắt :
1s22s22p63s23p63d64s 2 , có thể
viết gọn là [Ar]3d64s2

-Phương
pháp
thuyết
trình
-Phương
pháp vấn

sắt ở ô số 26, thuộc nhóm
VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần
hoàn và nguyên tử sắt dễ
nhường 2 electron ở phân lớp
4s trở thành ion Fe2+ và có thể

Ghi chú

đáp

nhường thêm 1 electron ở phân
lớp 3d để trở thành ion Fe3+.

-GV kết luận : sắt là nguyên tố kim
loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIIIB,
chu kì 4 của bảng tuần hoàn.
Nguyên tử sắt có thể nhường 2
electron ở phân lớp 4s trở thành ion
Fe2+ và có thể nhường thêm 1 electron
ở phân lớp 3d để trở thành ion Fe3+.
Nội dung 2:
Tính chất
vật lý

- Phương - GV yêu cầu HS:
pháp vấn
Bằng những quan sát hằng ngày và
đáp
đọc sgk, hãy nêu tính chất vật lí của
-Phương sắt?
pháp
thuyết
trình

-GV kết luận : Sắt là kim loại màu

-HS 2:
+Sắt là kim loại màu trắng hơi
xám, có khối lượng riêng lớn
(D=7,9g/cm3), nóng chảy ở
15400C. Sắt có tính dẫn điện,
dẫn nhiệt tốt, có tính nhiễm từ.

trắng hơi xám, có khối lượng riêng
lớn(D=7,9g/cm3),nóng chảy ở
1540oC.
Sắt dẫn nhiệt, dẫn điện tốt và có tính
nhiễm từ.

Nội dung 3: -phương
Tính chất
pháp
hóa học
thuyết
trình

-GV giới thiệu : khi tham gia phản
HS nghe giảng và...
Bài 31 : SẮT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
HS biết :
- Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn và cấu hình electron nguyên tử.
- Tính chất vật lí, tính chất hóa học và trạng thái tự nhiên của sắt.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng : Từ vị trí của kim loại suy ra cấu tạo và tính chất.
- Viết PTHH của các phản ứng minh họa tính chất hóa học của sắt.
- Kĩ năng giải bài tập về sắt kim loại.
3. Thái độ
Sự đa dạng tính chất của sắt làm phong phú tính chất hóa học của kim loại tạo hứng thú cho HS khi
nghiên cứu về tính chất của sắt.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Bảng tuần hoàn
- Hình ảnh về các loại quặng sắt
Bài 31 : SẮT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 31 : SẮT - Người đăng: zin super
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài 31 : SẮT 9 10 453