Ktl-icon-tai-lieu

Bài 39. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

Được đăng lên bởi Nguyen Hoa Vo Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7565 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm tác giả: Đào Lộc Anh, Hoàng Thị Thủy, Ngô Thị Phương Thanh, Dương Thùy Linh, Nguyễn Thị Hường.

Bài 39. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ

Chủ đề: Sinh học
Thời gian dự kiến: 45 phút
Đối tượng: Học sinh lớp 6 (11-12 tuổi)
Mục tiêu
HS xác định được các bộ phận cơ quan sinh dưỡng, sinh sản của cây dương xỉ
Xác định được Quyết là thực vật có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.
Kiến thức

Nhận biết một vài loại Quyết thường gặp.
Nhận biết được vai trò của Quyết và sự hình thành than đá
Quan sát tranh, mẫu vật rút ra nhận xét

Kỹ năng

Củng cố kỹ năng sử dụng kính hiển vi
Kỹ năng hoạt động nhóm

Ý nghĩa

Hiểu được vai trò của Quyết đối với đời sống con người.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
STT

Nội dung

Phương pháp

Hoạt động

Tài liệu

Thời gian

1

Các bộ phận của cây Hoạt động nhóm
dương xỉ

Trò

chơi

sức”

“tiếp

1. Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, cho các nhóm quan Mẫu vật
sát mẫu vật theo yêu cầu:

25’

(Cây dương

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng, xác định các bộ phận xỉ có đầy đủ
các bộ phận)
rễ, thân, lá; so sánh với cây rêu. (5’)
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh lật mặt dưới của lá Kính hiển vi.
dương xỉ già để tìm các đốm nhỏ, dùng kim nhọn gạt Kim nhọn,
nhẹ một vài “hạt bụi” nhỏ trong mỗi đốm, đặt lên phiến kính,
phiến kính quan sát dưới kính hiển vi. Nhận biết được nước.
các hạt bụi là các túi bào tử. (7’)

Tài liệu phát

3. Giáo viên tổ chức trò chơi “Tiếp sức”: chia lớp thành tay số 1
4 nhóm. Phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh cắt rời và các Băng dính
thẻ màu ghi chú thích (Tài liệu phát tay số 1). Yêu cầu
trong thời gian 2 phút các nhóm phải sắp xếp các tranh
theo đúng chú thích và đúng trình tự sự phát triển của
dương xỉ. (3’)
4. Đại diện các nhóm lên thuyết trình. (1’/nhóm = 5’)
5. Giáo viên tổng kết và nhận xét. (3’)
2

Nhận biết 1 vài loại Vấn đáp
dương
gặp.

xỉ

thường

1. Giáo viên chiếu hình ảnh và giới thiệu cây rau bợ và Tài liệu phát
cây lông cu ly (Tài liệu phát tay số 2). Yêu cầu học tay số 2
sinh nhận xét được đặc điểm của lá giúp nhận dạng
cây dương xỉ.

7’

3

4

Vai trò của quyết cổ Tự đọc

1. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc Sách giáo khoa,

đại trong việc hình Hỏi đáp
thành than đá.

nêu được vai trò của Quyết và sự hình thành than đá

Tổng kết

Sử dụng phương

8’

1. Xem hình/ video về quyết cổ đại (Tài liệu phát tay số Tài liệu phát

tiện nghe nhìn

3)

5’

tay số 3

TỔNG THỜI GIAN: 45’
Bảng so sánh Rêu và Dương xỉ:
Đặc điểm

Rêu

Dương xỉ

Rễ

Rễ là rễ giả

Rễ là rễ thật

Thân

Thân có cấu tạo đơn giản, nhỏ, không phân nhánh, chưa có

Thân nằm ngang, ...
Nhóm tác giả: Đào Lộc Anh, Hoàng Thị Thủy, Ngô Thị Phương Thanh, Dương Thùy Linh, Nguyễn Thị Hường.
Bài 39. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ
Chủ đề: Sinh học
Thời gian dự kiến: 45 phút
Đối tượng: Học sinh lớp 6 (11-12 tuổi)
Mục tiêu
Kiến thức
HS xác định được các bộ phận cơ quan sinh dưỡng, sinh sản của cây dương xỉ
Xác định được Quyết là thực vật có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.
Nhận biết một vài loại Quyết thường gặp.
Nhận biết được vai trò của Quyết và sự hình thành than đá
Kỹ năng
Quan sát tranh, mẫu vật rút ra nhận xét
Củng cố kỹ năng sử dụng kính hiển vi
Kỹ năng hoạt động nhóm
Ý nghĩa Hiểu được vai trò của Quyết đối với đời sống con người.
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
STT Nội dung Phương pháp Hoạt động Tài liệu Thời gian
Bài 39. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 39. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ - Người đăng: Nguyen Hoa Vo Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 39. QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ 9 10 191