Ktl-icon-tai-lieu

Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

Được đăng lên bởi phathien-91
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4450 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Giáo án SINH HỌC 11
Tuần:

-Ngày soạn: 12/02/2014

Tiết:

-Ngày dạy: 26/2-28/2
- Người dạy: Trần Phát Hiển
- GVHD: Trần Thị Khoa

Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, học sinh phải:
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính.
- Hiểu được sự hình thành một cây mới từ một bộ phận, cơ quan sinh dưỡng còn gọi là
sinh sản sinh dưỡng.
- Trình bày được các hình thức sinh sản vô tính.
- Trình bày được một số phương pháp nhân giống vô tính.
2. Kỹ năng
- Biết quan sát mẫu vật.
- Phân tích được nội dung bài.
- Vận dụng kiến thức vào trong đời sống.
3. Thái độ
- Tích cực tìm tòi tri thức mới thông qua việc tìm hiểu bài sinh sản vô tính ở thực vật.
- GV kết hợp với giáo dục sức khỏe cho học sinh (củ khoai tây có mầm...)
II. Phương tiện dạy học
- Mẫu vật
- Tranh, sơ đồ nuôi cấy mô, tranh các phương pháp nhân giống vô tính.
III. Phương pháp
- Phương pháp hỏi đáp - Tìm tòi bộ phận.
- Phương pháp mẩu vật – Tìm tòi bộ phận.
- Phương pháp sách giáo khoa –Tìm tòi bộ phận.
IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp (1-2 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Nội dung bài mới
Mởi bài: GV đặt vấn đề: Để duy trì nồi giống từ thế hệ trước cho thế hệ sau thì sinh vật phải
thông qua quá trình nào? Dựa vào câu trả lời của học sinh dẫn dắt vào chương 4
Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT (5 phút)
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV yêu cầu:
+ Cho ví dụ về sinh sản
ở động vật và thực vật.
là gì?
GV tiết này chúng ta đi
tìm hiểu phần A- Sinh sản
ở thực vật trước.
+ Trả lời câu hỏi: Sinh
sản là gì?
GV: Cho ví dụ lá cây
thuốc bỏng có mọc cây con
và hạt đậu nẩy mầm, hỏi sự
khác nhau giữa 2 cách tạo
cá thể mới.
GV nhận xét
GV lấy ví dụ về lá cây
thuốc bỏng.
GV yêu cầu HS giải thích
lệnh tam giác trong SGK

HS vận dụng kiến thức có
thể trả lời được:
+ Lợn đẻ con, gà đẻ
trứng, ấp trứng nở thành
con.
+ Hạt bắp nẩy mầm
thành cây bắp con,….

Nội dung

CHƯƠNG IV SINH SẢN
A- SINH SẢN Ở THỰC
VẬT
Bài 41: SINH SẢN VÔ
TÍNH Ở THỰC VẬT

HS trả lời ở hạt đậu nẩy
mầm là kết quả của sự kết
hợp của 2 giao tử, còn ở lá
thuốc bỏng là từ lá mọc
thành cây.
HS trả lời dựa trên ví dụ

* Khái niệm: Sinh sản là
quá trình hình thành cơ thể
mới, đảm bảo cho sự phát
triển liên tục của loài.
* Các hình thức:
- Sinh sản vô tính
- Sinh sản hữu tính.
I. Khái niệm
- Sinh sản vô tính là hình
thức sinh sản không có sự
kết hợp giữa giao tử đực và
giao tử cái, con sinh ra
giống nhau và giống cây
mẹ.
- Ví dụ: Lá cây thuốc
bỏng mọc cây mới....
Giáo án SINH HỌC 11
Tuần: -Ngày soạn: 12/02/2014
Tiết: -Ngày dạy: 26/2-28/2
- Người dạy: Trần Phát Hiển
- GVHD: Trần Thị Khoa
Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, học sinh phải:
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính.
- Hiểu được sự hình thành một cây mới từ một bộ phận, cơ quan sinh dưỡng còn gọi là
sinh sản sinh dưỡng.
- Trình bày được các hình thức sinh sản vô tính.
- Trình bày được một số phương pháp nhân giống vô tính.
2. Kỹ năng
- Biết quan sát mẫu vật.
- Phân tích được nội dung bài.
- Vận dụng kiến thức vào trong đời sống.
3. Thái độ
- Tích cực tìm tòi tri thức mới thông qua việc tìm hiểu bài sinh sản vô tính ở thực vật.
- GV kết hợp với giáo dục sức khỏe cho học sinh (củ khoai tây có mầm...)
II. Phương tiện dạy học
- Mẫu vật
- Tranh, sơ đồ nuôi cấy mô, tranh các phương pháp nhân giống vô tính.
III. Phương pháp
- Phương pháp hỏi đáp - Tìm tòi bộ phận.
- Phương pháp mẩu vật – Tìm tòi bộ phận.
- Phương pháp sách giáo khoa –Tìm tòi bộ phận.
IV. Tiến trình lên lớp
Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT - Người đăng: phathien-91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT 9 10 306