Ktl-icon-tai-lieu

Bài 5: Hydratcacbon

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5: Hydratcacbon

5.1. Khái niệm về gluxit
(hydratcacbon)

5.1. Khái niệm về gluxit (hydratcacbon)
5.2. Monosacarit
5.3. Oligosacarit (Polisacarit loại 1)
5.4. Polysacarit loại 2

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

5.1.1. Định nghĩa
5.1.2. Vai trò của gluxit
5.1.3. Phân loại gluxit

1

5.1.1. Định nghĩa
 Bản chất hóa học: polyhydroxy aldehyt hoặc
polyhydroxy xeton
 TP nguyên tố: C, H, O (N, S, P…)
 CTCT đặc trưng: Cm(H2O)n  hydratcacbon
Ngoại lệ:
– đường dezoxiriboza – C5H10O4
– acid lactic C3H6O3
 hydratcacbon chỉ mang ý nghĩa lịch sử
 Hàm lượng gluxit:
– Rất cao/mô thực vật (80% kl khô)
– Không đáng kể/mô động vật (2% kl khô)
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

3

5.1.2. Vai trò của gluxit
 Trong công nghệ thực phẩm
– Chất liệu cơ bản của ngành sản xuất lên
men (rượu, bia, nước giải khát, mì chính,
acid amin, vitamin, kháng sinh)
– Tạo kết cấu:
• Tạo sợi, tạo màng, tạo gel, tạo độ đặc, độ
cứng, độ đàn hồi (miến, giấy bọc kẹo, mứt
quả, kem đá, giò lụa…)
• Tạo kết cấu đặc thù: độ phồng nở của
bánh phồng tôm, tạo bọt cho bia, độ xốp
cho bánh mì, tạo vị chua cho sữa chua
• Tạo bao vi thể để cố định enzyme và cố
định tế bào (sâm banh)
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

2

5.1.2. Vai trò của gluxit
 Trong cơ thể sinh vật:
– Cung cấp năng lượng chủ yếu (60%
NL)
– Tạo cấu trúc, tạo hình (xenluloza).
– Bảo vệ (mucopolysacarit)
– Tương tác đặc hiệu (polisacarit trên
màng tế bào hồng cầu hay trên thành
tế bào một số vi sinh vật)
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

4

5.1.2. Vai trò của gluxit
 Trong công nghệ thực phẩm
– Tạo chất lượng:
• Chất tạo ngọt
• Tạo màu sắc và hình thơm (đường trong
phản ứng Maillard)
• Tạo tính chất lưu biến: độ dai, độ trong,
độ giòn, độ dẻo…
• Giữ mùi
• Tạo ẩm, giảm hoạt độ nước làm thuận
lợi cho quá trình gia công cũng như bảo
quản (mứt)
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

6

1

5.1.3. Phân loại gluxit

5.2. MONOSACARIT

Dựa cấu tạo, có 2 nhóm lớn:
 Gluxit đơn giản: monosacarit
 Gluxit phức tạp: polysacarit gồm 2
phân nhóm nhỏ:
– Polysacarit loại 1 (oligosacarit)
– Polysacarit loại 2

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon

7

5.2.1.Đặc tính cấu tạo của monosacarit
Monosacarit = dẫn xuất aldehit / xeton của các
polyol (rượu đa chức)
CHO
CHOH
CH2OH
CH2OH
CHOH
CH2OH

Aldehit glixerinic (aldoza)
CH2OH
C O
CH2OH

Glixerin

5.2.1. Đặc tính cấu tạo của...
1
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon 1
Bài 5: Hydratcacbon
5.1. Khái niệm về gluxit (hydratcacbon)
5.2. Monosacarit
5.3. Oligosacarit (Polisacarit loại 1)
5.4. Polysacarit loại 2
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon 2
5.1. Khái niệm về gluxit
(hydratcacbon)
5.1.1. Định nghĩa
5.1.2. Vai trò của gluxit
5.1.3. Phân loại gluxit
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon 3
5.1.1. Định nghĩa
Bản cht hóa học: polyhydroxy aldehyt hoặc
polyhydroxy xeton
TP nguyên tố: C, H, O (N, S, P…)
CTCT đặc trưng: C
m
(H
2
O)
n
hydratcacbon
Ngoại lệ:
đường dezoxiriboza – C
5
H
10
O
4
acid lactic C
3
H
6
O
3
hydratcacbon chỉ mang ý nghĩa lịch sử
Hàm lượng gluxit:
Rất cao/mô thực vật (80% kl khô)
Không đáng kể/mô động vật (2% kl khô)
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon 4
5.1.2. Vai trò của gluxit
Trong thể sinh vật:
Cung cấp năng ợng chủ yếu (60%
NL)
Tạo cấu trúc, tạo hình (xenluloza).
Bảo vệ (mucopolysacarit)
Tương tác đặc hiệu (polisacarit trên
màng tế bào hồng cầu hay trên thành
tế bào một số vi sinh vật)
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon 5
5.1.2. Vai trò của gluxit
Trong công nghệ thực phẩm
Chất liệu bản của ngành sản xuất lên
men (rượu, bia, nước giải khát, mì chính,
acid amin, vitamin, kháng sinh)
Tạo kết cấu:
Tạo sợi, tạo ng, tạo gel, tạo đ đặc, độ
cứng, độ đàn hồi (miến, giấy bọc kẹo, mứt
quả, kem đá, giò lụa…)
Tạo kết cấu đặc thù: độ phồng nở của
bánh phồng tôm, tạo bọt cho bia, độ xp
cho bánh mì, tạo vị chua cho sữa chua
Tạo bao vi thể để cố định enzyme và cố
định tế bào (sâm banh)
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 5: Hudratcacbon 6
5.1.2. Vai trò của gluxit
Trong công nghệ thực phẩm
Tạo chất lượng:
Chất tạo ngọt
Tạo màu sắc và hình thơm (đường trong
phản ứng Maillard)
Tạo tính chất lưu biến: độ dai, độ trong,
độ giòn, độ dẻo…
Giữ mùi
Tạo ẩm, giảm hoạt độ nước làm thuận
lợi cho quá trình gia ng cũng như bảo
quản (mứt)
Bài 5: Hydratcacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 5: Hydratcacbon - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 5: Hydratcacbon 9 10 570