Ktl-icon-tai-lieu

Bai 6: hình cắt và mặt cắt

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Công
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hãy xác định hình chiếu đứng và
hình chiếu bằng của vật thể bên:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

BÀI 6

MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT
I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt:
Thế nào là mặt phẳng cắt ?
Mặt phẳng hình chiếu
Mặt phẳng cắt
là mặt phẳng
tưởng tượng cắt
qua vật thể và
song song với
mặt phẳng hình
chiếu.

Mặt phẳng cắt

MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT
I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt:

+ Mặt cắt là hình biểu diễn các
đường bao của vật thể nằm trên
mặt phẳng cắt.

Thế nào là
mặt cắt ?

Thế nào là
hình cắt?
Mặt phẳng hình chiếu

+ Hình cắt là hình biểu diễn mặt
cắt và các đường bao của vật
thể sau mặt phẳng cắt.
Mặt phẳng cắt

Mặt cắt

Hình cắt

MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT
I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt:

a

Hìnhcắt

b

Mặt cắt

c

Theo em hình a và b hình
nào là hình cắt và hình
nào là mặt cắt của vật
thể c ?

MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT
I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt:
Một số quy định chung:
•
•
•

Dùng mũi tên chỉ hướng chiếu.
Dùng chữ in hoa để kí hiệu mặt cắt và hình cắt.
Dùng kí hiệu vật liệu để chỉ phần vật thể tiếp xúc
với mặt phẳng cắt.

A-A

Phi kim

Kim loại

Mặt cắt

A-A
Gỗ
Hình cắt

A

A
Thép

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai 6: hình cắt và mặt cắt - Người đăng: Nguyễn Khắc Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bai 6: hình cắt và mặt cắt 9 10 437