Ktl-icon-tai-lieu

Bài 6: Lipid

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 6: Lipid

6.1. Khái niệm chung

6.1. Khái niệm chung
6.2. Lipid đơn giản
6.3. Lipid phức tạp

6.1.1. Khái niệm về lipid
6.1.2. Vai trò của lipid
6.1.3. Phân loại lipid

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

lipid = nhóm các hợp chất hữu cơ có các tính
chất lý hóa giống nhau:
– hòa tan kém trong nước và dung môi
phân cực
– hòa tan tốt trong dung môi không phân
cực như cloroform, ete, benzen,
toluen…
Nguyên nhân: có nhiều nhóm kỵ nước và rất
ít nhóm ưa nước (OH, NH2, COOH) trong phân
tử lipid.

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

2

Vai trò của lipid

Khái niệm về lipid

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

3

 Trong cơ thể sinh vật:
–Hợp phần cấu tạo quan trọng của màng sinh học
–Cung cấp năng lượng cho sinh vật (37,6.106 J/kg)
–Cung cấp các vitamin A, D, E, K và F cho cơ thể
 Trong công nghiệp thực phẩm:
–TP giàu dinh dưỡng của thực phẩm
–Nguyên liệu quan trọng để chế biến và bảo quản
các loại thành phần để khỏi bị ôi thiu
–Tạo ra kết cấu
–Tạo tính cảm vị đặc trưng.

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

4

Hàm lượng lipid trong một số
thực phẩm

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

5

Thực phẩm

Hàm lượng %

Đậu nành

17 – 18,4

Đậu phộng

30 – 44,5

Mè

40 – 45,4

Thịt bò

7 – 10,5

Thịt heo

7 – 37,5

Cá

3 – 3,6

Trứng gà

11 – 14

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

6

1

Nhu cầu lipid

Phân loại lipid

 Trung bình khoảng 36 – 42g/ngày
 Khoảng 25 – 30% là lipid động vật
 Tỷ lệ giữa protein và lipid thay đổi trong các giai
đoạn sinh lý khác nhau
 Nên hạn chế lipid đặc biệt là lipid động vật đối
với bị bệnh béo phì

 Dựa vào phản ứng xà phòng hóa
– lipid xà phòng hóa được bao gồm các
glixerit, glixerophotpholipid và sáp (cerid)
nghĩa là những lipid mà trong thành phần có
chứa este của acid béo cao phân tử
– lipid không xà phòng hóa được, tức là những
lipid trong phân tử không chứa este, nhóm
này bao gồm các hydrocacbon, các chất
màu và các sterol.

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

7

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid

8

Phân loại lipid

Phân loại lipid
 Dựa vào độ hòa tan:
– lipid thực sự là những este hoặc amit của acid béo
(có từ 4C trở lên) với một rượu:
• Glixerolipid (este của glixerol)
• Sphingolipid (amit của sphingozin)
• Cerid (este của rượu cao phân tử)
• Sterit (este của sterol)
• Etolit (este tương hỗ của hợp chất rượu đa chức)
– Lipoit là những chất có độ hòa tan giống lipid:
• Các carotenoit và quinon (dx của izopren)
• St...
1
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid 1
Bài 6: Lipid
6.1. Khái niệm chung
6.2. Lipid đơn giản
6.3. Lipid phức tạp
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid 2
6.1. Khái niệm chung
6.1.1. Khái niệm về lipid
6.1.2. Vai trò của lipid
6.1.3. Phân loại lipid
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid 3
Khái niệm về lipid
lipid = nhóm các hợp chất hu cơ có các tính
chất lý hóa giống nhau:
hòa tan kém trong nước dung môi
phân cực
hòa tan tốt trong dung môi không phân
cực như cloroform, ete, benzen,
toluen…
Nguyên nhân: nhiều nhóm kỵ nước và rất
ít nhóm ưa nước (OH, NH
2
, COOH) trong phân
tử lipid.
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid 4
Vai trò của lipid
Trong cơ thể sinh vật:
–Hợp phần cấu tạo quan trọng của màng sinh học
–Cung cấp năng lượng cho sinh vật (37,6.10
6
J/kg)
–Cung cấp các vitamin A, D, E, K và F cho cơ th
Trong công nghiệp thực phẩm:
–TP giàu dinh dưỡng của thực phẩm
–Nguyên liệu quan trọng để chế biến bảo quản
các loại thành phần để khỏi bị ôi thiu
–Tạo ra kết cấu
–Tạo tính cảm vị đặc trưng.
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid 5 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 6: Lipid 6
Hàm lượng lipid trong một s
thực phẩm
11 – 14Trứng gà
3 – 3,6
7 – 37,5Thịt heo
7 – 10,5Thịt bò
40 – 45,4
30 – 44,5 Đậu phộng
17 – 18,4Đậu nành
Hàm lượng %Thực phẩm
Bài 6: Lipid - Trang 2
Bài 6: Lipid - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài 6: Lipid 9 10 385