Ktl-icon-tai-lieu

Bài 7: Vitamin và chất khoáng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7.1. Vitamin
Bài 7: Vitamin và chất khoáng

 Khái niệm chung:
VITAMIN=VIT+ AMIN: Chất duy trì sự sống
chứa AMIN
Ngày nay có những chất có hoạt tính VIT
nhưng không có nhóm AMIN
 Vitamin là những hợp chất hữu cơ có khối
lượng phân tử nhỏ, có cấu tạo hóa học rất
khác nhau, cần cho hoạt động sống với
nồng độ thấp

7.1. Vitamin
7.2. Chất khoáng

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Tính chất chung của vitamin

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

2

Phân loại vitamin

 Là những phân tử nhỏ (M=122-1300 đvc)
 Không bền dưới tác dụng nhiệt độ cao, ánh sáng, oxy,
hóa chất…
 Khi cơ thể bị thiếu vitamin sẽ xuất hiện các chứng bệnh
đặc trưng:
– Bệnh thiếu hoàn toàn một số vitamin nào đó
(avitaminoz): do sự dinh dưỡng bị phá hủy, ít gặp
– Bệnh thiếu một phần hoặc một số vitamin
(hypovitaminoz): do sự cung cấp không đủ lượng
vitamin, thường xảy ra
 Nhu cầu về vitamin thay đổi tùy theo lứa tuổi, tính chất
lao động, hoàn cảnh môi trường sống.
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

 Có 2 loại vitamin:
– Vitamin tan trong chất béo: A, D, E, K…
– Vitamin tan trong nước: B, C, H, PP

3

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

4

VITAMIN A
 Cấu tạo: có 2 dạng chính
– Dạng A1(Retinol): C20H30O
– Dạng A2 (dehydro-retinol): C20H28O

MỘT SỐ VITAMIN
TAN TRONG BÉO

H3C

CH3 CH3

CH3

CH3
Vitamin A1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

CH2OH

H3C

CH3 CH3

CH3

CH2OH

CH3
Vitamin A2

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

6

1

VITAMIN A
 Pro-vitamin A (tiền vitamin A) là caroten
 Caroten (C40H56) có nhiều loại α, β, γ, δ- caroten
 Cấu tạo:
– có 9 nối đôi cách đều nhau ở giữa
– 2 đầu là 2 vòng α hoặc β-ionon
• β-caroten có 2 đầu là 2 vòng β-ionon
• α-caroten có 1 đầu là vòng β-ionon và 1 đầu là vòng αionon
• γ-caroten có 1 đầu là vòng β-ionon đầu còn lại để hở
H 3C

CH3 CH3

CH3

H 3C
CH3

CH3

CH3H3C

VITAMIN A
Tính chất:
– Dùng enzime carotenaza có thể phân cắt
β-caroten  2 phân tử vitamin A1
– Vitamin A khá bền nhiệt tuy nhiên lại rất
dễ bị oxy hóa nên nhiệt độ cao sẽ gián
tiếp phá hủy vitamin A do nó thúc đẩy
quá trình oxy hóa vitamin A
– Vitamin A bền với axít, kiềm ở nhiệt độ
không quá cao.

CH3

 - caroten
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

7

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng

8

VITAMIN A

VITAMIN A

 Nhu cầu vitamin A ở người và động vật:

 Vai trò...
1
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng 1
Bài 7: Vitamin và chất khoáng
7.1. Vitamin
7.2. Chất khoáng
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng 2
7.1. Vitamin
Khái niệm chung:
VITAMIN=VIT+ AMIN: Chất duy t s sống
chứa AMIN
Ngày nay những chất hoạt tính VIT
nhưng không có nhóm AMIN
Vitamin là những hp chất hữu khối
lượng phân tử nhỏ, cấu tạo hóa hc rất
khác nhau, cần cho hoạt động sống với
nồng độ thấp
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng 3
nh chất chung của vitamin
Là những phân tử nhỏ (M=122-1300 đvc)
Không bền dưới tác dụng nhiệt độ cao, ánh sáng, oxy,
hóa chất…
Khi cơ thể bị thiếu vitamin sẽ xuất hiện các chứng bệnh
đặc trưng:
Bệnh thiếu hoàn toàn một số vitamin nào đó
(avitaminoz): do sự dinh dưỡng bphá hủy, ít gặp
Bệnh thiếu một phần hoặc một số vitamin
(hypovitaminoz): do sự cung cấp không đủ lượng
vitamin, thường xảy ra
Nhu cầu về vitamin thay đổi tùy theo lứa tuổi, tính chất
lao động, hoàn cảnh môi trường sống.
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng 4
Phân loại vitamin
Có 2 loại vitamin:
Vitamin tan trong chất béo: A, D, E, K…
Vitamin tan trong nước: B, C, H, PP
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng 5
MỘT SỐ VITAMIN
TAN TRONG BÉO
ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Bài 7: Vitamin,chất khoáng 6
VITAMIN A
Cấu tạo: có 2 dạng chính
Dạng A
1
(Retinol): C
20
H
30
O
Dạng A
2
(dehydro-retinol): C
20
H
28
O
CH
3
CH
3
H
3
C
CH
3
CH
3
CH
2
OH
CH
3
CH
3
H
3
C
CH
3
CH
3
CH
2
OH
Vitamin A
1
Vitamin A
2
Bài 7: Vitamin và chất khoáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 7: Vitamin và chất khoáng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 7: Vitamin và chất khoáng 9 10 592