Ktl-icon-tai-lieu

bài báo cáo

Được đăng lên bởi Huu Truc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2199 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mô phỏng giường tầng sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn: Thực tập mô phỏng kỹ thuật
Đề tài
GIƯỜNG TẦNG SINH VIÊN

 GVHD: Ths NGUYỄN THÁI HIỀN
LỚP KU11CKT
THÀNH VIÊN NHÓM
 TRỊNH ĐÌNH KIÊN
K1101709
 PHAN HỮU TRỰC
K1103949
 VŨ MINH MẪN
K1102035

1

Mô phỏng giường tầng sinh viên
Mục lục
Giới thiệu
1 Chọn đối tượng
2 Thiết kế giường tầng
2.2 Tiến trình thiết kế……………………………………………………………………..3
2.3 Chọn vật liệu ................................................................................................................... 4
3 Phương pháp tính toán
 Khái niệm phần tử hữu hạn ....................................................................................... 5
4 Mô hình, điều kiện biên, đặt lực
4.1 Xây dựng mô hình ........................................................................................................... 6
4.2 Chia lưới .......................................................................................................................... 7
4.3 Điều kiện biên .................................................................................................................. 8
4.4 Đặt lực .............................................................................................................................. 8
5 Kết quả và mô tả…………………………………………………………………………9
6 Giải bài toán bằng ANSYS Mechanical APDL
6.1 Khai báo phần tử Beam 188 và Shell 181 ...................................................................... 10
6.2 Xây dựng mô hình ........................................................................................................... 11
6.3 Chia lưới mô hình............................................................................................................ 12

2

Mô phỏng giường tầng sinh viên

Giới thiệu
Giường tầng là một loại giường đang được sử dụng hết sức phổ biến hiện nay ,ta có thể tìm
thấy chúng một cách dễ dàng trong các kí túc xá sinh viên. Việc chế tạo giường tầng không
phức tạp nhưng yêu cầu tính bền cao nó vừa yêu cầu phải chịu được tải trọng lớn của người
nằm trên cộng với đồ đạc, trong khi yêu cầu chế tạo ngày nay yêu cầu tính đơn giản trong
việc chế tạo , tốn ít vật liệu hơn. Khi sử dụng dưới tác dụng của lực do 2 người nằm nên sẽ
tạo ra ứng suất cho phần diện tích chịu tác dụng lực. Vì vậy , nhóm em quyết định chọn đề tài
giường tầng để tính toán nhằm kiểm tra độ bền của giường tầng với công cụ tính toán là phần
mềm Ansy...
Mô phỏng giường tng sinh viên
1
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP.H CHÍ MINH
BÁO CÁO BÀI TP LN
Môn: Thc tp mô phng k thut
Đề tài
GIƯỜNG TNG SINH VIÊN
GVHD: Ths NGUYN THÁI HIN
LP KU11CKT
THÀNH VIÊN NHÓM
TRỊNH ĐÌNH KIÊN K1101709
PHAN HU TRC K1103949
VŨ MINH MẪN K1102035
bài báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài báo cáo - Người đăng: Huu Truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài báo cáo 9 10 666